Forsknings- og videncenter for dansk
m2
TVG1
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Samlinger

Kort nyt arkiv 2006 - 3.del
news brief archive

2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 ...... Oversigt

  . NYHEDER
sophieoplag
 2006 - 3
 2006 - 2
 2006 - 1

SOPHIE bliver læst

December 2006
Astrologisk Museums informationsbrev, SOPHIE, bliver læst af stadig flrere mennesker og begynder i lille målestok at ligne astrologiens svar på SKALK, arkæologernes informationsblad. Grafen taler for sig selv om udviklingen siden starten i 2003.


Hofastrologerne Niels Heldvad og Christoffer Dybvad

December 2006
Astrologisk Museums informationsbrev, SOPHIE:19, er udkommet. Det rummer en biografi om Christian IV's hofastrolog, Niels Heldvad, samt om astrolog og Kgl. Mathematicus Christoffer Dybvad, der endte sit liv i fængsel for oprør mod kongemagten. Endelig er der en status og oversigt over museets publikationer i renæssanceåret 2006.


Astrologen Longomontanus

November 2006
Astrologisk Museums informationsbrev, SOPHIE:18, er udkommet. Det rummer en biografi om renæssance-astrolog, astronomiprofessor og første direktør for Rundetårn, Christen Longomontanus. Dertil en biografi om den astrologiske forfatter Jens Lauridsen Wolf, der var elev af samme. Endvidere en artikel om populær-astrologi i renæssancen samt en artikel om de to fagtermer, Apheta og Anareta.


Astrologi på Nationalmuseet

Oktober 2006
Astrologien kommer sammen med astronomien i fokus på Nationalmuseets flotte udstilling om Tycho Brahe. Fra mandag-fredag, den 16.- 20. oktober, vil der kl.11 fortælles om stjernetyderen Tycho Brahe samt være en workshop for 8-12 årige børn om astrologi.

.


 

Astrologen Thomas Fincke

Oktober 2006
Astrologisk Museums informationsbrev, SOPHIE:17, er udkommet. Det rummer en biografi om renæssance-astrolog og matematikprofessor Thomas Fincke samt artikler om astrologi på Kbh's Universitet, om de nye planet-definitioner samt om bladet 'Stjernerne', der har 50 års jubilæum

.


SOPHIE is being read

The Museum of Astrology has issued its info-letter since 2003 and an increasing number of people are reading it. The graph speaks for itself.

.


IAU : 2003-UB313 has been named 'Eris'

The International Astronomical Union has in mid-september named the new, largest dwarf planet after the greek goddess of strife, Eris. Mike Brown, the finder of Eris, sees the name as perfect after the turmoil around the planet definitions last month.

.


Longomontanus,
the astrologer

The Museum of Astrology has issued its info-letter SOPHIE:18 containing a biography on the renaissance astrologer and professor of astronomy, Christen Longomontanus. Plus a biography on the astrological writer Jens Lauridsen Wolf, who studied under Longomontanus. Moreover a paper on popular astrology in the renaissance and a paper on Apheta and Anareta.


Astrology at the National Museum in Copenhagen

Astrology comes into focus together with Tycho Brahe during the schools autumn vacation in October this year. Every morning at 11 hours there will be tales of Tycho the Astrologer and an astrology workshop for children of 8-12 years of age.

.


 

Thomas Fincke, astrologer

The Museum of Astrology has issued its info-letter SOPHIE:17 containing a biography on the renaissance astrologer Thomas Fincke plus papers on astrology at University of Copenhagen, the new planet definitions and the 50th aniversary of the danish astrology magazine 'Stjernerne'.

.


boeger2a
ga26iaubanner solarsystemplanets4Eris

IAU: 2003-UB313 hedder nu 'Eris'

September 2006
Den internationale Astronomiske Union (IAU) har den 14. september offentliggjort det officielle navn for den nye planet, der nu er den største dværgplanet. Meget passende oven på den megen strid om de nye planetdefinitioner, så hedder den nu Eris, stridens gudinde i græsk mytologi. Mike Brown, der opdagede Eris i 2003, finder navnet perfekt.

.


Astrologen Sophie Brahe

September 2006
Astrologisk Museums informationsbrev, SOPHIE:16 er udkommet. Det rummer biografier om nogle af de første kvindelige astrologer, Sophie Brahe, Hypatia af Alexandria og Maria Cunitz.

.


 

IAU : Ny klasse af dværgplaneter

August 2006
Den Internatioanle Astronomiske Union (IAU) har den 24. august vedtaget en historisk resolution med den første definition siden oldtiden af, hvad der adskiller en planet fra de øvrige himmellegemer i vores solsystem. Ifølge resolutionen er den nyopdagede 2003UB313 (Xena) og asteroiden Ceres godkendt som tilhørende en ny klasse af dværgplaneter. Pluto mister sin status som 'klassisk' planet og tilhører nu også dværgplaneterne.

.


IAU : Er Xena og Ceres planeter ?

August 2006
Den Internatioanle Astronomiske Union (IAU) har netop fremlagt et forslag til definition af, hvad der adskiller en planet fra de øvrige himmellegemer i vores og andre solsystemer. Ifølge dette forslag vil den nyopdagede 2003UB313 (Xena) og asteroiden Ceres blive godkendt som planeter. Pluto bevarer sin planetstatus og bliver måske til dobbelplaneten Pluto-Charon. Forslaget er ikke vedtaget endnu, IAU har er afstemning om det på torsdag, den 24. august ca. kl. 16

.


IAU: Er Pluto en planet ?

August 2006
Opdagelsen af Xena har fået den konsekvens, at astronomerne nu tvinges til at definere, hvad der er forskellen på en planet og en planetoide (småplanet). Dette gøres på et konvent i Prag, den 14-25. august hvor 2500 astronomer mødes under den Internationale Astronomiske Unions auspicier for at drøfte blandt andet dette vigtige spørgsmål. Udfaldet kan risikere at degradere Pluto fra at være planet til at være en KBO-planetoide, hvor KBO betyder Kuiper (udt. Køjper) Bælte Objekt.

.


Første Saturn-kvartal

August 2006
Astrologisk Museum har den 3. august eksisteret i 7 1/2 år, hvilket er gennemsnittet for et kvart omløb af planeten Saturn. I den anledning udgives en CD-ROM med alt museets hidtil publicerede materiale på 500 html-sider, svarende til 7-800 sider A4 i udprint. Det omfatter dansk astrologis historie og de øvrige arbejdsfelter .... læs mere

.


 

Astrologen Peder Flemløse

August 2006
Astrologisk Museums informationsbrev SOPHIE:15 er nu udkommet. Det indeholder en biografi om den flittige astrolog, læge og astronom Peder Jacobsen Flemløse, en af Tycho Brahes mest betroede medarbejdere. Desuden to artikler af forskningsmæssig karakter. Dels en om Tycho Brahes anvendelse af ottehus-systemet, dels en om anvendelsen af tertiærdirektioner.

.


Kongres på DVD-video
Juli 2006
De 12 foredrag fra den historiske kongres 'Anvendt Astrologi', som blev afholdt i februar, forefindes nu på DVD. Samtlige deltagere har doneret video-optagelserne til Astrologisk Museum, der lader Forlaget Galaxen sælge dem til fordel for museet. Første Dag og Anden Dag findes nu som 2 box-sæt med hver 6 DVD'er – med samlet over 12 timers astrologi på højt plan. Læs mere.


.


Astrologen Jørgen Dybvad

Juli 2006
Astrologisk Museums informationsbrev SOPHIE:14 er nu udkommet. Det indeholder en biografi om den stridbare astrolog og professor i matematik, i udlandet bedst kendt under sit latinske navn Georgius Dibuadius. Han sendte mange af sine studerende til Tycho Brahes Uraniborg – og endte selv op som professor i teologi for senere at blive bortvist fra Københavns Universitet og dø i fattigdom. Desuden indeholder SOPHIE:14 en kommenteret oversigt over indholdet af alle 15 bind af Tycho Brahes Opera Omnia.

.


IAU : 2003-UB313 has been named 'Eris'

The International Astronomical Union has in mid-september named the new, largest dwarf planet after the greek goddess of strife, Eris. Mike Brown, the finder of Eris, sees the name as perfect after the turmoil around the planet definitions last month.

.


 

Sophie Brahe, astrologer

The Museum of Astrology has issued its info-letter SOPHIE:16 containing biographies on some of the first female astrologers, Sophie Brahe, Hypathia and Maria Cunitz.

.


 

IAU : New class of dwarf planets

The International Astronomical Union (IAU) has in a historical resolution decided upon a new class of planets, called dwarf planets. The newly discovered UB313 (nicknamed Xena) and the largest asteroid Ceres fall into this new category together with Pluto, that loses its place among the 'classic' planets.

.


 

IAU: Are Xena and Ceres planets ?

The International Astronomical Union (IAU) has presented a resolution draft, where Xena and the asteroid Ceres will be accepted as planets .Pluto retain its planetary status and may become the double planet Pluto-Charon. The draft has not been passed yet, but the vote will be on thursday 24th around 4 PM

.


IAU: Is Pluto a planet ?

The discovery of Xena has had the consequence that the worlds astronomers now are forced to define precisely what seperates a planetoid from a planet. In the process Pluto may no longer be a planet but a KBO-planetoid, where KBO means Kuiper Belt Object. The matter will be resolved at a 3000 member convention of AUI in Prague, August 14th to 25th 2006.

.


 

Petrus Flemlossius

The info-letter of the museum, SOPHIE:15, contains a new biography on one of Tycho Brahes most trusted assistants: the astrologer, physician and astronomer Peder Flemløse (Petrus Flemlossius). Moreover it has two research papers. One on Tychos use of the eight-house system, and one on the use of tertiary directions. All in danish.

.


 

Congress on DVD

The historic congress 'Applied Astrology' in february this year has been preserved on DVD-video. All twelve lecturers has donated the footing to Museum of Astrology and the publisher Galaxen is now selling the videos to benefit the museum. The viedos are in 2 box sets of 6 DVD-videos, all in all more than 12 hours of high-level astrology. All in danish, alas.

.


Georgius Dibuadius

The info-letter of the museum, SOPHIE:14, contains a new biography on the quarrelsome astrologer and professor of mathematics, Jørgen Dybvad, abroad better known under his latin name Georgius Dibuadius. He sent many students to the Uraniborg of Tycho Brahe and ended up as professor of theology. In his late years he was expelled from the University of Copenhagen and died in poverty. Furthermore SOPHIE:14 cantains a commented table of contents to alle 15 volumes of Tycho Brahe's Opera Omnia .

.


AMFSKsam
kongresdvdboxe

Opdateret 08/01/2020 - ret til ændringer forbeholdes

AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research renaiss2006a