Forsknings- og videncenter for dansk
m2
TVG1
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Samlinger

Samtidshistorisk Arkiv
archive of contemporary history

2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 ...... Eris - Planethistorie ... Fagkultur

Kort nyt '03-'07
news briefs from the museum

Nyheder fra museet, som de blev vist på hjemmesiden. De er gemt her. År 2008-10 vistes nyt på Astro-Debat, som var sponseret af museet.
 

Fagkultur
professional culture

Faget astrologi har siden 70'erne skabt skoler, foreninger og andre institutioner, hvis historie fortjener at blive bevaret og fortalt.
 

Astronomi
astronomy

Alle data og begivenheder, der førte frem til opdagelsen af den trans-plutoniske planet (dværgplanet), der fik navnet Eris, hævnens gudinde.
 

 Kortny Arkiv Astronomisk Arkiv Fagligt Arkiv

The profession of astrology has created schools, associations and other forms of institutions whose history deserves to be preserved and told.

In danish only.

The museum presented a news brief on its home page for some years. They have been preserved here. Since 2008 the news are presented at our debate-forum.

In danish only.

All data and events that led to the discovery of the transplutonian planet (dwarf) that has been given the name of Eris, the godess of revenge.

In danish only.

Opdateret 08/01/2020 - ret til ændringer forbeholdes

AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research