Forsknings- og videncenter for dansk
m2
TVG1
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research

Kort nyt arkiv 2005
news brief archive

Samlinger

2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 ...... Oversigt

  . NYHEDER

Horoscopographics

In the year of his inauguration as professor of mathematics Thomas Fincke issues the augmented 3rd edition of his authoritative work on horoscope calculation and erection, Horoscopograhia. We are in the year 1591, the language is latin and the place is the Copenhagen University,

.


Grand Oeuvre for sale

The original four volumes of the first danish Grand Oeuvre on astrology, Tractatus Astrologicus from 1594 [2nd ed.] by viceroy Henrik Rantzau is currently for sale at Krown & Spellman for the neat sum of 3.000 USD. Alas the Museum of Astrology has no funds of this size to purchase the treasure.


First danish astrologer

It seems that astrology arrives in Denmark along with the Reformation of the church in the 16th century. The first great astrologer is as far as we know the nobleman Ditlev Reventlow, who liveds app. 1520-47. He made a chart for king Christian II and predicted the coronations of Frederik I and Christian III.
.


Sophie:7 issued now

This new issue is about the artist and astrologer Ove Rosmon, who wrote the first astrology books in danish back in the 20'ies and 30'ies. Moreover there is a presentation of the book harvest year 2005
.


Sophie:6 has arrived

The new issue is about Painomena by Aratus of Soli and why it became possible. Louis Brinkforts correct horoscope has been found and there is a new astroligical bookstore in Copemhagen, built on tradition.


Oldest bestseller

The oldest book on astrology to be widely appreciated, quoted and renowned is Phainomena by the greek poet Aratus, who lived around 300 BC. The museum has acquired a copy of the famous Cambridge Edition by Douglas Kidd.


Sophie is back

The FREE information letter fram the Museum of Astrology is back after a 16 month recess. Is is only available in danish. Main feature is the first biography on Louis Brinkfort, a notable yogi and astrologer from the beginning of the 20th century.


New astrology board

Gratistråden (the free thread) is a new board for all interested in astrology. When The Danisk Association of Astrologers were dissolved, their board was terminated as well. Christian Borup's Astrologyforum was the the only danish board on astrology. This summer Annemette Pedersen and Franz Michaelis established ther new board as an e-Blog, but after 500 contributions it rendered impossible to manage. Gratistråden is now located at www.astrologiforeningen.dk


Horoskopografi på universitetet

December 2005
Samme år som Thomas Fincke tiltræder som ny professor i matematik, udgiver han den udvidede tredje udgave af sit autoritative værk, Horoskopographia, om horoskopets beregning og opstilling. Vi er i året 1591, sproget er latin og stedet er Københavns Universitet.

.


Storværk til salg

December 2005
De originale fire bind af det første danske storværk om astrologi, Tractatus Astrologicus [2.udg.] fra 1594, forfattet af statholder Henrik Rantzau, er netop nu til salg hos Krown & Spellmann for den nette sum af 18.000 DKK. Desværre har Astrologisk Museum ikke midler af sådan størrelse, at vi kan indkøbe denne skat.

.


Første danske astrolog

December 2005
Tilsyneladende kommer astrologien til Danmark sammen med Reformationen i det 16. århundrede. Den første markante astrolog ser ud til at være den holstenske adelsmand Ditlev Reventlow, som levede ca 1520-47. Han lavede bl.a. horoskop for kong Christian II og forudsagde tronbestigelsen for både Frederik I og Christian III.
.


Sophie:7 er ude nu

December 2005
Det nye nummer indeholder en biografisk artikel om kunstmaleren og astrologen Ove Rosmon, der skrev de første astrologibøger på dansk i 20'erne og 30'erne. Videre er der en præsentation af årets boghøst.
.


Sophie:6 udkommet

November 2005
Det nye nummer omhandler Phainomena af Aratus fra Soli og bogens forudsætninger i forfatterens Grækenland. Desuden Louis Brinkforts korrekte horoskop samt nyt om en afløser for den legendariske Strubes Boghandel.


Ældste astrologiske bestseller

Oktober 2005
Den ældste bog om astrologi. som er blevet folkeligt udbredt, hyppigt citeret og af blivende kulturværdi, er Phainomena af den græske digter Aratus, som levede omkring 300 f. Kr. Museet har netop fået et eksemplar af den berømte Cambridge Edition oversættelse, fortaget af Douglas Kidd.


Sophie på gaden igen

Oktober 2005
Det gratis informationsbrev fra Astrologisk Museum er genopstået efter snart halvandet års pause. Læs i det nye nummer bl.a. den første biografi om astrologen og fakiren Louis Brinkfort, en markant skikkelse fra begyndelsen af det 20. århundrede.


Nyt debatforum for astrologi

Oktober 2005
Gratistråden er et nyt debatforum på internettet for alle astrologi-interesserede. Da "Den Røde Traad" blev nedlagt sammen med Dansk Astrologforening, var Christian Borups "Astrologyforum" det eneste forum for astrologisk debat herhjemme. I foråret 2005 oprettede Annemette Pedersen og Franz Michaelis "Gratistråden" som en e-Blog, en teknologi, der imidlertid efter 500 indlæg viste sig uoverskuelig. Nu har deres forum fået web-adressen www.astrologiforeningen.dk


tractatus
boghoest05

Efterårets boghøst

September 2005
Den astrologiske bogskat er dette efterår blevet forøget med tre nye danske værker og en oversættelse. Denne måned udgives to astrologiske børnebøger og næste måned to bøger for astrologistuderende og seriøse amatører.


Første digitale astrologiblad

September 2005
Maanedsbrevet ASTROLOGI [2002-03] er historisk på to måder. Dels ved at være det første rent digitale astrologiblad, distribueret pr email og ved download fra en hjemmeside. Dels ved at være det første helt gratis astrologiblad. Bladet fik et kort liv, kun knap et halvt år, men det åbnede nye døre. Astrologisk Museum fik doneret arkiverne ved Astrologforeningens nedlæggelse i 2005 og kan nu stille alle udkomne numre til rådighed for publikum.


Book harvest this Fall

The book treasure of the nation has this month been expanded by two astrological works for children and next month by two books for the student and the serious amateur of astrology.


The first digital astrology magazine

Maanedsbrevet ASTROLOGI [2002-03] is historical in two ways (at least in Denmark) Primarily by being the first entirely digital magazine, distributed by email and dowloadable from a website. Secondly by being the first FREE magazine on astrology. It was shortlived as it lasted barely six months, but it broke new ground. The museum was donated all archives from the now dissolved Danish Association of Astrologers (Dansk Astrologforening) and is now able to present all issues of this historcal 'digizine' to the public.


lonly
studylibrary

The newest member of our solar system

The planet catalogued as 2003UB313 is at the lonely outer fringes of our solar system. The new planet, which is yet to be formally named, is at least as big as Pluto and about three times farther away from the Sun than Pluto. It is very cold and dark. It is now in 21° Aries (tropical).

The planet was discovered by the Samuel aOschin Telescope at the Palomar Observatory near San Diego, Calif., on Jan. 8, 2005 by astronomers Mike Brown (Caltech), Chad Trujillo (Gemini Observatory), and David Rabinowitz (Yale University). They discovered Sedna too.

Read much more ...


Nyeste medlem af Solsystemet

August 2005
Den nye planetoide, der er katalogiseret som 2003UB313, er placeret i de ensomme ydre egne af vort solsystem. Den har endnu ikke noget formelt navn, men er mindst lige så stor som Pluto, omkring tre gange så langt væk fra Solen og meget mørk og kold. Den ligger nu i 21° Vædder (tropisk).

Planetoiden blev opdaget den 8. januar 2005 med Samuel Oschin Teleskopet på Mount Palomar Observatoriet nær San Diego i Californien. Opdagelsen blev gjort af astronomerne Mike Brown (Caltech), Chad Trujillo (Gemini Observatory) og David Rabinowitz (Yale University), teamet bag opdagelsen af bl.a. Sedna.

Læs meget mere ...


item20

Smilehullet

Juni 2005
Databasen
daf-debat indeholder ud over debatter en betydelig sektion med astrologisk humor, kaldet SMILEHULLET. Der er både vignetter, vitser, striber og skæve historier til illustration af samtidens opfattelser af fænomenet astrologi. Se også siden om kulturastrologi.


In memoriam

Juni 2005
Retspsykiater emeritus, Toni Haugen, astrologisk amatør og pioner indenfor astrologisk forskning blev født i 1928 og døde her midtjuni 2005. Hans altid velinformerede og fair artikler blev bl.a. publiceret i Cornelius, museets forskningsskrift. Toni's data er nu tilføjet museets mindesider.

.

The Dimple

The data base daf-debat contains - apart from the discussions - a larger collection of astrological humour, called SMILEHULLET (The Dimple). Here you will find many kinds of jokes, cartoons, and fun stories illustrating contemporary views on the phenomenon of astrology (mostly in danish, though).


In memory of

Toni Haugen, emeritus psychiatrist, with a long career dealing with criminals, was a brilliant amateur astrologer as well and passed away June 2005. He pioneered in the research and discussions of astrology as a human science. His data are now included on the museums memorial pages.


AMtophits55

Udenlandske gæster

Maj 2005
Hjemmesiden har i maj haft et usædvanlg stort antal (unikke) amerikanske gæster. De har gennemset mere end dobbelt så mange sider som de danske besøgende. Ellers siger årsstatistikken, at der i snit er godt 2000 unikke besøgende om måneden. Dertil er der månedligt mere end 60.000 hits, hvor museet optræder i søgninger på internettet. Ikke ringe for et lille fagmuseum.


Ny debat-database

Maj 2005
Astrologforeningen drev i årene 2000-05 et online debatforum, Den Røde Tråd,. Det er i dag et enestående dokument om den astrologiske debatkultur ved årtusindskiftet, og museet fik det doneret ved foreningens nedlæggelse . Alle de mere end 20.000 indlæg er nu bevaret i databasen daf-debat - som her på hjemmesiden er gjort tilgængelig øverst på hver side.

.

Større donation

April 2005
Dansk Astrologforening (SAFA/DAF) blev 30. april i år nedlagt efter godt 27 års virke. Foreningens bibliotek og øvrige vidensamling blev i den anledning doneret til museet og vil blive overflyttet i løbet af sommeren. Mere om dette emne kommer senere her.

.

In memoriam

Januar 2005
Astrologen Odile Scharbau døde 19. januar 2005, 73 år gammel. Hun var åndsfrisk, aktiv og levende interesseret i faget til det sidste. Hendes data er tilføjet museets mindesider

.

 

.

Foreign guests

In May our site has had an unusually large number of american guests. Actually they have browsed twice as many pages as our danish visitors. The overall statistics say, that we have well around 2000 unique visitors every month and above 60.000 hits each month, where the museum appears in searches on the internet. Not bad for a small special museum.


New debate database

The danish asassociation of astrology practitioners - Dansk Astrologforening - owned a online debate forum, called 'The Red Thread' - the 20.000 plus contributions of which has now been preserved as the database daf-debate and made accessible at the top of each page. Very few english contributions though


Large donation

The danish asassociation of astrology practitioners - Dansk Astrologforening - was dissolved in april this year after 27 years of existance. The library of the association was kindly donated to the Museum.


In memoriam

The danish astrologer, Odile Scharbau, died at the age of 73 on January 19th, 2005. She was clearminded, active and with a keen interest in astrology to the end. Her data has been added to the memorial pages


Opdateret 08/01/2020 - ret til ændringer forbeholdes

AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research item21 studylibrary