Forsknings- og videncenter for dansk
m2
TVG1
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Samlinger

Kort nyt arkiv 2004
news brief archive

2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 ...... Oversigt

  . NYHEDER
Lande1a
topsider2004

Forenklet navigation

December 2004
Vore tre databaser, Astro-Info, ASMUS og Amfora, er blandt de mest besøgte sider her på hjemmesiden (se statistik for 2004 herover). Derfor har alle sider nu de tre databaseknapper i øverste højre hjørne. Desuden er farvekoden ifor hver database gennemført konsekvent i topfeltet på hver side. Se i øvrigt hjælpesiden om navigation. Endelig har hver databases forside fået en dynamisk indholdsfortegnelse (site map). Disse tiltag sikrer en endnu mere overskuelig navigation

.

CORNELIUS fusionerer

December 2004
Astrologisk Museum har med udgangen af dette år besluttet at standse udgivelsen af forskningstidsskriftet CORNELIUS som gratis, webbaseret blad. Det fusionerer med det udvidede, fuldfarve astrologimagasin HOROSKOPET, som fremover vil indeholde artikler om nyt fra astrologisk forskning og dokumentation.

.

Danske Renaissance-astrologer

September 2004
Astrologisk Museums mindesider er blevet udvidet med en halv snes danske astrologer fra renaissancen. De er kommet til ved at gå på jagt i gamle skrifter, såsom 'Dagligt liv i Norden i det 16. Århundrede'. Samtidig forsyner disse skrifter os også med biografierne over disse vore forgængere udi astrologiens ædle kunst.

Listen drejer sig til dato mest om de danske samtidige til Tycho Brahe samt de af hans danske elever og efterfølgere, der også opstillede 'Nativiteter', som det hed dengang.


Museets Mindesider

Juni 2004
Biografisk Samling har taget skridt til at oprette mindesider for både historiske og afdøde nutidige astrologer - i første omgang alene danske, men senere gerne udvidet til skandinaviske kolleger.

Astrologisk Museum finder det vigtigt, at fagets egne kender sine aner, samt at også fagets personhistorie bliver kendt. Et fag uden historie er et fag uden identitet.

Mindesiderne er nu hovedindgangen til Biografisk Samling her på hjemmesiden (se menuen Museet) Indholdet af siderne vil alene bestå af allerede publiceret materiale om de pågældende astrologer.


International hjemmeside

Marts 2004
Præcis halvdelen af vore besøgende er danske. Den anden halvdel er fra udlandet og fra mere end 50 lande. Her til venstre er de opført efter besøgshyppighed:


Simplified navigation

The three databases, Astro-Infor, ASMUS and Amfora is now accessible i the top right corner of every page on this site. In addition the colour code of the databases is used in the top area of every page. Every database have a sitemap on their front page now as well. As a reault an overview of the site will be simpler to obtain.


CORNELIUS merges

Our research journal CORNELIUS has been issued for two years now and stops by newyear 2005.as a webbased and free magazine It is merged with the enhanced, all colour magazine HOROSKOPET, which from now on will carry articles on astrology research and documentation.


Danish Renaissance astrologers

The Danish astrology in the Renaissance was not limited to Tycho Brahes achievements though he was by all standards the greatest. Half a dozen more names has been added to the museums memorial pages through scruteny of old texts.


Memorial pages

The Biographical Collection of the museum has taken steps to establish memorial pages for historical and late contemporary danish astrologers.. Knowing its heritage is of importance to any profession.

Memorial Pages will only consist of previously published material and is now the main entrance to the Biographical Collection on this site.

International site

Exactly half of our visitors are danish. The other half are international visitors from more than 50 countries around the globe - here listed according to frequency of visit

Three databases

The homepage has limited access to three databases at Museum of Astrology:

 • Astro-Info at the Information Service
 • ASMUS at the Museums collections
 • Amfora at the Research Archive

Their contents is shown as bibliographies and overviews prior to their later online access


Many more visitors

The homepage was accesed by more than 40.000 visitors in 2003 which is 30 % more thna the previous year. Our newletter and research journal iwas being dowloaded in increasing numbers and the museum was represented in more than half a million 'hits'. Not bad for a small special museum.

Lande1b
Lande1
Lande2

tredatabaser1

Tre databaser

Januar 2004 Hjemmesiden har nu delvis

 • Astro-Info ved Informationstjenesten
 • ASMUS ved Museets bibliotek (og samlinger)
 • Amfora ved Forskningsarkivet

Databasernes indhold vises i dag som oversigter og bibliografier som forløber for egentlig online-adgang


usageAM

Markant større besøgstal

Januar 2004
Hjemmesiden blev i 2003 besøgt af over 40.000 gæster, hvilket er 30 % flere end året før. Videre ses en dramatisk stigning i besøgstallet i andet halvår, hvor vor nye hjemmeside gik i luften. Også Sophie og Cornelius blev hentet ned i stadig højere grad. Videre kan vi se, at museets navn optrådte i over en halv million søgninger på internettet. Ikke så ringe af et lille specialmuseum.


Opdateret 08/01/2020 - ret til ændringer forbeholdes

AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research