Forsknings- og videncenter for dansk
m2
TVG1
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Samlinger

Kort nyt arkiv 2003
news brief archive

2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 ...... Oversigt

 2003 UB313
  . NYHEDER

Artikler som download

December 2003
Tidsskriftet CORNELIUS indeholder artikler, der tjener som referancer. Første årgangs er derfor nu gjort gratis tilgængelige som individuelle pdf-filer. Blot gå til CORNELIUS' bibiliografi. Filerne kan enten læses med din browser, hvis du har
pdf-plugin - ellers download og læs med Acrobat Reader Begge programmer er gratis.


Horoskopdata Samling

November 2003
Søgning på horoskopdata er nu blevet lettere. Blot tilføj asterisk og mellemrum før og efter det emne/navn, du søger på i søgefeltet (* Bornholm *). vil horoskopdata normalt stå øverst på listen

September 2003
Museets bibliotek har taget fat på at etablere et Data Arkiv med bibliografier over horoskopdata fra danske tidsskrifter om astrologi. En længe savnet service for astrologer og astrologisk interesserede. Brug blot søgefeltet øverst på hver side til søgning. Læs mere.


Forbedret hjemmeside

Juli 2003
Velkommen til museets nydannede hjemmeside. Det er nu endnu lettere at finde rundt - og alt er endnu mere pakket med nyttige informationer om både faget og samfundsfænomenet astrologi.


Museet genåbnet for publikum

April 2003
Museet er en del af AstrologiHuset og flyttede i oktober 2002 til nye, lyse lokaler på Nørrebro, hvor vi nu atter har åbent for alle funktioner.

Astrologisk museum er verdens første museum af sin art. Dets formål er at skabe et konkret og dokumenteret kendskab til det astrologiske fagområde, dets historiske baggrund og dets samfundsmæssige betydning. Museet er selvejende og organiseret som en forening med bestyrelse og en daglig stab af medarbejdere.

Formålet søges realiseret ved blandt andet at opbygge museets samlinger og at at åbne dem for offentligheden. Videre stilles museets viden til rådighed gennem en bemandet spørgetjeneste, denne hjemmeside samt udgivelse af publikationer. Museet driver ikke forskning som sådan (primær videnproduktion), men har et omfattende forskningsarkiv, der kan danne baggrund herfor.


Sophie og Cornelius

Marts 2003
Som supplement til spaltepladsen i Astrologimagasinet Horoskopet har museet nu fået sit eget nyhedsbrev, opkaldt efter den første kvindelige astrolog, Sophie Brahe. Det er gratis.

Samtidig udgives første nummer af Cornelius, det eneste nordiske tidsskrift for astrologisk dokumentation og forskning. Det er opkaldt efter Cornelius Agrippa, 1500-tallets brobygger mellem astrologi og videnskab.


.

Download papers

Papers in research journal CORNELIUS serve as reference. All are now made available independantly in PDF in the bibliography. Read them with pdf-plugin in your browser og with Acrobat Reader as free downloads


Chart data collection

We are establishing a bilbiographical archive on published horoscope data from danish astrological publications

Search is now easy. Add asterisc with space before and after the subject or name you search for (* Max Heindel *), then chart data will usually top the list


Better homepage

Welcome to the new version of the museum homepage. More convenient to find your way through and even more packed with usefull information on astrology as a profession and as a phenomenon in society.


The museum opens for the public again

The museum is part of The House of Astrology (AstrologiHuset) and moved i October 2002 to its new, bright quarters at the rim of central Copenhagen (Norrebro). Se adress etc. to the left.

Museum of Astrology in Copenhagen is the first museum of its kind in the world. The purpose of the museum is to create a concrete and documented knowledge of astrology, its historical background and its significance in our society. The museum is selfowned and organized as an association with a board and a staff.

The objectives is sought realised through the building of collections in the museum. Furthermore by proliferating the gathered knowledge by mainly a manned information service, this homepage and publishing activity. The museum does not research as such (primary production of knowledge) but has a comprehensive research archive that may form a basis hereof. 


Newletter and journal

SOPHIE

The museums newsletter, Sophie. Get

CORNELIUS

The museum magazine for astrological

PDF documents are to be

 

.

Opdateret 08/01/2020 - ret til ændringer forbeholdes

AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research