Forsknings- og videncenter for dansk
m2
TVG1
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Samlinger

Kort nyt arkiv 2007
news brief archive

2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 ...... Oversigt

SolarSystemXXVII

SOPHIE:22 udkommer nu

November 2007
Læs om den længst levende danske astrolog, Sigrid Blus-Pedersen, som blev 100 år. Læs også om manden bag Naibod-korrektionen plus en minutiøs gennem gang af en finanslovs livsløb, set astrologisk. Endelig lidt om Den Danske Astropaedi, museets online-leksikon. Claus Due afløses af Claus Houlberg som redaktør. Download her.
.


 

Google Earth ser på stjerner

August 2007
Den 22. august lanceredes Google Sky, som gør det muligt for brugere af Google Earth at se på himlen, som man kan se den fra jorden. Programmet, der er nemt at bruge, giver alle Google Earth brugere mulighed for at navigere rundt mellem 100 millioner individuelle stjerner og 200 millioner galakser. Billeder i høj kvalitet og informationsbokse giver en unik mulighed for at se og lære mere om rummet Man skal downloade den nyeste version af Google Earth, her: http://earth.google.com
.


 

Astrologisk TV-kanal

August 2007
Den 4. august kl 19.53 (Hasle) skete der noget historisk, for da åbnede Danmarks første astrologiske TV-kanal. Den hedder Jupiter-TV og findes kun tilgængelig på internettet. Den sender 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen ... se selv: www.asak.dk/jupitertv/program.html .

.


Eris større end Pluto

Juni 2007
Pluto er degraderet endnu en gang. Den er fysisk mindre end Eris, viser det sig. Eris er også tættere og tungere. Læs mere på: news.bbc.co.uk.

.


 

Zodiakens fædre sporet

Juni 2007
Den amerikanske astronom Brad Schaefer ved Louisina State University har studeret de astronmiske oplysninger på den assyriske lertavle, Mul-Apin, fra 687 BC Ud fra disse har han kunnet rekonstruere, at visse af tavlens observationer er gjort syv hundrede år før, ca. 1370 BC og omkring 35° Nord, hvor byerne Ninnive og Asur ligger. Læs merewww.nature.com

.


 

TYCHO no.2 er ude nu

Maj 2007
Den astrologiske relativitets-teori, som Gilbert Tjørnum har fundet, bliver her for første gang præsenteret til et engelsktalende publikum. Læs mere her.

.


 

Nyt nummer af SOPHIE

April 2007
Astrologisk Museums informationsbrev, SOPHIE har med Claus Due som ny redaktør udsendt sit 21. nummer. Det indeholder en rapport fra Nationalmuseets Renæssance-udstilling, der slutter her i Påsken. Desuden en artikel om Symbolske Direktioner samt lidt nyt fra videnskaben.

.


TYCHO - internationalt info-brev

Februar 2007
Dansk astrologi bliver nu for første gang i historien præsenteret i et internatioanlt blad. Det udgives af Astrologisk Museum og udkommer idag, den 3. februar, på museets 8-års fødselsdag. Første nummer indeholder artikler om dansk renæssance-astrologi samt artikler om museets bibliotekssystem, ADC. Læs mere her.

.


 

Astrologisk Debat-forum

Januar 2007
Der bliver debatteret ivrigt om alle de spændende nye perspektiver med opdagelsen af flere planeter i solsystemet, ændrede planetdefinitioner og inddragelse af galaksens centrum plus visse ekstragalaktiske punkter. Brændpunktet for denne debat herhjemme er sitet www.astrologiforeningen.dk, som museet nu har fast link til her på forsiden. Klik her.

.


 

Pluto over Galaxens Centrum

Januar 2007
Astrologisk er Galaxens Centrum meget lidt beskrevet. Det blev i moderne tid opdaget i 1932, men allerede Mayaerne kendte det i deres astronomi som Hunab Ku. Plutos passage sker i 2007 og ellers blot hvert 250. år. Se Lynn Hayes' læseværdige opsummering af vor astrologiske viden om emnet her.

.


 

300-årsnatten

Januar 2007
Astrologisk Museums informationsbrev, SOPHIE:20, er nu udkommet som det første 2007-nummer. Heri fortælles om dansk astrologis 300-årsnat mellem renæssancen og moderne tid. Desuden en biografi om Johan Conrad Dippel, den eneste kendte astrolog i landet under dette tidsrum. Dertil en opdateret version af ADC, museets katalogiserings-system til astrologiske biblioteker.

.


 

Ny redaktør af SOPHIE

Januar 2007
Astrologisk Museums informationsbrev, SOPHIE blev stiftet af astrologerne Gilbert Tjørnum og Benja

Frederiksen. Benja fungerede i to år som

redaktør og layouter. Begge hverv blev 2005 overladt til

astrologen Claus Houlberg, der med SOPHIE:20 takker af og overlader disse hverv til astrologen Claus Due. Han har i en del år forfattet historiske portrætter og andre artikler inden for museets interessefelt.


.

SOPHIE:22 issued

Read about the longest living danish astrologer, Sigrid Blus-Pedersen, who lived to be 100 years old. Read about the man behind the Naibod Correction Key and the lifespan of a Finacial Bill in Parliament, seen astrologically. Finally a bit about the Danish Astropaedia, the online dictionary of the museum New editor: Claus Houlberg. In danish only.

.


Google Earth looks at stars

The 22nd of August Google Sky was introduced in 13 langiages. It enables you to naviagate through 100 mill stars and 200 mill galaxies with imafes of high quality. Download the new version of Google Earth with Google Sky at www.earth.google.com

.


 

Astrological TV-channel

The 4th of August at 7:53 p.m. in Hasle Denmark a historic event occured. The first danish tv-channel dedicated to astrology opened on the internet. It is called Jupiter-TV and is sending 24-7.

.


 

Eris larger than Pluto

The dwarf planet Eris appears to be larger, denser and heavier than Pluto. Read more at news.bbc.co.uk

.


 

Fathers of the zodiac traced

The astronomer at Louisiana State University in USA, Brad Schaefer, has studies the cuneiform clay-tablet Mul-Apin (687 BC). From this he has reconstructed that some of its observations were made seven hundred years before around 1370 at 37° Northern lattitude, where the cities of Ninnive and Asur are situated. Read more at www.nature.com

.


 

TYCHO no.2 issued

The astrological Theory of Relativity was found by noted astrologer Gilbert Tjørnum. It is here being presented for the first time to the English-speaking public. Read more here.

.


 

New issue of SOPHIE

With Claus Due as new editor another issue of the museums info-letter Sophie has seen the light of day. It contains a review of the Renaissance exhibition at the National Museum, a paper on Symbolic Directions and some news from the world of science..

.TYCHO - international info-letter

Danish astrology is now for the first time in history being presented in an internatioanl magazine. This is issued by the Museum of Astrology and no.1 is available from today, February 3rd, which happens to be the 8th aniversary of the museum. No.1 contains papers on danish renaissance astrology as well as papers on the museums library system, the ADC-system. Read more here.

.


 

Forum of astrological debate

An eager debate is being conducted on the exciting perspectives of new planets, altered planet definitions and the use of extra-galactic points in the charts. The focal point of this debate - all in danish, though - www.astrologiforeningen.dk is now linked on our homepage.

.


 

Pluto over the Centre of the Galaxy

Astrologically speaking the Centre of the Galaxy is very sparsely described. In modern times it was discovered in 1932, but already the Mayas knew it as Hunab Ku in their astronomy. Pltuo passes the GC in 2007 and then only every 250 years. Read Lynn Hayes' excellent summing up of our astrological knowledge on the subject here.

.


 

The 300 year night

The Museum of Astrology has issued its info-letter of January 2007, containing an account of the 300 year night of danish astrology between the renaissance and modern times. Including a biography of Johan Conrad Dippel, the sole known astrologer in the country in this period. In addition there is an updated version of ADC, the museums cataloguing system for astrology libraries.

.


 

New editor of SOPHIE

The Museum of Astrology has issued its information letter since 2003 with the astrologers Gilbert Tjoernum and Behja Frederiksen as editor and layouter.. Both jobs were in 2005 passed on to their collegue Claus Houlberg, and after SOPHIE:20 he passes them on to Claus Due. The new editor is an accomplished danish astrologer, who has published many papers on the history of astrology.

. 

.

art
downloadearth
jupitertvlogo
MULAPINtablet1370BC
debatikon

Opdateret 08/01/2020 - ret til ændringer forbeholdes

AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research jupitertvlogo