m2
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Forskning

Astrologiske studier og forskning
på akademisk niveau

Forskning

> Forskningshistorie

> Tidsskrifter

> Institutioner

> Universiteter

> Klassiske tekster

Forskning

Kepler College har samlet de bedste professionelle, lærere og formidlere til sit nye fakultet og vil skabe en atmosfære af filosofisk forskellighed og akademisk frihed.

Overfor offentligheden har Kepler College at demonstrere astrologiens vigtighed som social teknologi. Dets studieforløb er bygget på et stærkt fundament indenfor humaniora, kunst og naturvidenskab.

Kepler College vil yde et sundt liberalt, intellektuelt og menneskeligt fundament for studieum og praktisering af astrologi. Det gøres gennem et integreret, tværfagligt studieforløb (curriculum) af historie, filosofi, kulturantropologi, mytologi, religionsvidenskab, psykologi, astronomi, matematik, logik, etik, systemteori - samt naturligvis gennemsyret af astrologisk rådgivning og undervisningsmetodik.

kepler College begyndte sit første semester den 20. juli 2000

Kepler College er autoriseret af Washington State Higher Education Board til at udstede Bachelor og Master grader i de astrologiske studier. Det er det eneste universitet i den vestlige verden, der til nu har opnået denne status.

keplerhead
Forskning

Studies in astrology at university level

Kepler College will gather the best scholars, teachers and communicators for its faculty, and foster an atmosphere of philosophical diversity and academic freedom. Because it is committed to demonstrating to society the importance of astrology as a social technology, its curriculum is built upon a strong base of the humanities, arts and sciences:

Kepler College will provide a sound, liberal, intellectual and humane basis for the study and practice of astrology through an integrated, interdisciplinary curriculum comprised of history, philosophy, cultural anthropology, mythology, comparative religion, psychology, astronomy, mathematics, logic, ethics, systems theory and, of course, it is saturated with astrological counseling and instructional methodologies.

Kepler College's first academic term began July 20th, year 2000

Kepler College is authorized by the Washinton State Higher Education Coordinating Board to issue Bachelor and Master Degrees in Astrological Studies. It is the only college of astrology in the western world to attain this status!

Opdateret 12/06/14 - ret til ændringer forbeholdes

AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research