Non-profit videncenter om DANSK astrologiS HISTORIE

check

OVERSIGTER

Museets forskninngs-bibliotek har dannet oversigter over de seneste 500 års dansksprogede bøger og tidsskrifter – med alt publiceret om astrologi fra reformationen og frem til i dag.

 

Danske bøger

Danske tidsskrifter

Danske digitalia

Akademiske arbejder

Museets arbejdsfelt


 

windy

PUBLIKATIONER

Museets forlag udgiver astrologiske pionerskrifter på dansk. Det kan være genpublicering af værker, der kan være svære at fremskaffe i dag, eller det kan være nyoversættelse af værker, som aldrig før har været tilgængelige på dansk.

 

Bogudgivelser

Tidsskriftet Sophie Brahe

Andre udgivelser

 

Museet modtager altid gerne donation af astrologiske bøger og bogsamlinger
 

creditcard

TJENESTER

Museet er et public service organ og rummer et antal gratis publikumstjenester samt enkelte, der kræver medlemskab

 

Astrologisk Museums Forening

Museets Videotek

Museets ebog- arkiv

FAQ

 

Museets bibliotek og øvrige samlinger
er kun åbene for Museets medlemmer.
 

copyright © 2019 ASTROLOGISK MUSEUM
 

amlogo