header
RESEARCH CENTRE FOR THE HISTORY
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Forlag

Tidsskriftet Cornelius
Cornelius quarterly

..


FRID-PLOUG, MONA

- Odontografisk astrologi - et nyt fagområde 3/03

..


GANSTEN, MARTIN

- Palmeblads-astrologi 2/09

..


GORBATSEVICH, VLADIMIR

- Astrologisk metodologi fra et deduktivt synspunkt 1/03

..


HAND, ROBERT

- Astrologiens rødder (1) 2/09
- Astrologiens rødder (2) 3/09

..


HAUGEN, TONI

- De gode spørgsmål 2/04
- Gauquelin og kritikken 4/04
- Kasuistik og statistik 1/04

..


HOULBERG, CLAUS

- ADC - astrology decimal classification 4/03
- Aflæsning af himlen 2/09
- At forstå er ikke at forklare -
om nomotetik og hermeneutik 2/03
- Dansk forskning 3/04
- Det astrologiske sprog, et rids af dets
hermeneutik, semantik og semiotik 2/03
- Forskningsuddannelse 3/04
- Forskningens troværdighed 1/04
- Gauquelins nøgle (Elitens astrologi 2) 2/04
- Grundforskning i elitens astrologi 3/03
- Horoskopets kontekst og fænomenologi 2/04
- Hypatia fra Alexandria 4/04
- Klinik og laboratorium 4/04
- Kritik af kritikken 2/03
- Kvalitative metoder - hvad er det? 1/04
- Udgangspunkter for astrologisk forskning 1/03
- Tydning og psykologi (modn astro 1) 4/09
- Statistik og historie (modn astro 2) 4/09
- Tidsaldrenes middel-ayanamsa 1/10
- Dekan-astrologi i Vædderens tidsalder 1/10

..


LARSEN, LARS STEEN

- Astrologi og den manglende falsificering 2/04
- Hume, empiri og den filosofiske empirisme 2/04
- Umulig forskning 1/04
- Vestlig esoterisme 1/09
- Den græske astrologi 3/09

..


LAURENTO, MAARIT,

- En dialog mellem astrologi og videnskab 4/03

..


LISDORF, ANDERS,

- Divinationens udbredelse: Indledning 1/08
- Divinationens udbredelse: Resumé 1/08
- Divinationens historie 2/08
- Den moderne divinationsforsknings historie 1/09

..


MICHAELIS, FRANZ

- Moder Måne og M-lyden 1/03

..


MIKKELSEN, LEIF VON DER WEHL

- Saturn som objektet , en skitse i filosofisk og astrologisk tradition 2/03
- Dansen imellem Saturn og Uranus 1/10

..


MUNK, KIRSTINE

- Tidernes Tegn : Divinations-ritualet 2/08

.


NEWBERG, ENID

- Kepler College forvandler sig 1/10

..


TJØRNUM, GILBERT

- Den astrologiske relativitetsteori (1) 4/03
- Den astrologiske relativitetsteori (2) 1/04
- Den astrologiske relativitetsteori (3) 3/04

..


BEK, ULUGH

- Verdensastrologi 3/04

..


RED.

- Fransk forskning 1/04
- Fransk litteratur om astrologisk forskning 4/04
- Kulturel astronomi og astrologi 1/03
- Seksten indiske universitetsfakulteter i astrologi 4/04
- Universitetsastrologi - med bibliografi for 111
doktordisputatser i det 20. årh. 3/03
- Leder: Derfor Cornelius 1/03
- Leder: Skitser og delresultater 2/03
- Leder: Kulturforskelle 3/03
- Leder: Skandinavisk forskning 4/03
- Leder: Metodestrid 1/04
- Leder: Måleenhed eller ej 2/04
- Leder: Bachelor i Astrologi 3/04
- Leder: Fortskningsvinduet 4/04
- Leder: Astrologi og divination 1/08
- Leder: Astrologi som ritual 2/08
- Leder: Astrologi og religionsforskning 1/09
- Leder: Astrologisk historieforskning 2/09
- Leder: Astrologisk iFiskens Tidsalder 3/09
- Leder: Den moderne astrologis fødsel 4/09
- Leder: Tiden, tiderne og tidsaldrene 1/10

> CORNELIUS

> Arkiv 2008-11

> Arkiv 2003-04

> Artikler

> Forfattere

> Emner

> Bibliografi 03-04

> Bibliografi 08 ->

> Horoskop

Opdateret 08/01/2020 - ret til ændringer forbeholdes

logofb
AM2logo header  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research