header
RESEARCH CENTRE FOR THE HISTORY
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Forlag

Tidsskriftet Cornelius
Cornelius quarterly

ALMENT

- Astrologi og religionsforskning - af Red. 1/09
- En dialog mellem astrologi og videnskab - af Maarit Laurento 4/03
- Kritik af kritikken - af Claus Houlberg 2/03
- Gauquelin og kritikken - af Toni Haugen 4/04
- Fransk forskning - af red. 1/04
- Kulturel astronomi og astrologi - af red. 1/03
- Seksten indiske universitetsfakulteter i astrologi - af Red 4/04
- Forskeruddannelse - af Claus Houlberg 3/04
- Tiden, tiderne og tidsaldrene - red. 1/10
- Kepler College forvandler sig - af Enid Newberg 1/10
.

 

FILOSOFI

- Saturn som objektet, en skitse i filosofisk og astrologisk tradition - af Leif von der Wehl 2/03
- At forstå er ikke at forklare: om nomotetik og hermeneutik - af Claus Houlberg 2/03
- Det astrologiske sprog: et rids af dets hermeneutik, semantik og semiotik - af Claus Houlberg 2/03
- Forskningens troværdighed - af Claus Houlberg 1/04
- Horoskopets kontekst og fænomenologi - af Claus Houlberg 2/04
- Astrologi og den manglende falsificering - af Lars Steen Larsen 2/04
- Hume, empiri og den filosofiske empirisme - af Lars Steen Larsen 2/04
- Dansen imellem Saturn og Uranus - af Leif von der Wehl Mikkelsen 1/10

 

METODIK

- De gode spørgsmål - af Toni Haugen 2/04
- Udgangspunkter for astrologisk forskning - af Claus Houlberg 1/03
- Umulig forskning - af Lars Steen Larsen 1/04
- Astrologisk metodologi fra et deduktivt synspunkt - af Vladimir Gorbatsevich 1/03
- Kasuistik og statistik - af Toni Haugen 1/04
- Kvalitative metoder: hvad er det? - af Claus Houlberg 1/04
- Klinik og laboratorium - af Claus Houlberg 4/04
.

 

PROJEKTER

- Aflæsning af himlen - af Claus Houlberg 2/09
- Astrologiens rødder - af Robert Hand 2/09
- Dansk forskning - af Claus Houlberg 3/04
- Moder Måne og M-lyden - af Franz Michaelis 1/03
- Grundforskning i elitens astrologi - af Claus Houlberg 3/03
- Gauquelins nøgle (Elitens Astrologi 2) - af Claus Houlberg 2/04
- Odontografisk astrologi: et nyt fagområde - af Mona Frid Ploug 3/03
- Den astrologiske relativitetsteori (1) - af Gilbert Tjørnum 4/03
- Den astrologiske relativitetsteori (2) - af Gilbert Tjørnum 1/04
- Den astrologiske relativitetsteori (3) - af Gilbert Tjørnum 4/04
- ADC - astrologisk decimal classifikation - af Claus Houlberg 4/03

 

AFHANDLINGER

- Divinationens udbredelse: Indledning - af Anders Lisdorf 1/08
- Divinationens udbredelse: Resumé - af Anders Lisdorf 1/08
- Divinationens historie - af Anders Lisdorf 2/08
- Den moderne divinationsforsknings historie - af Anders Lisdorf 1/09
- Palmeblads-astrologi - af Martin Gansten 2/09
- Tidernes Tegn : Divinations-ritualet - af Kirstine Munk 2/08
- Vestlig esoterisme - af Lars Steen Larsen 1/09
.

 

HISTORIE

- Astrologiens rødder (1) - af Robert Hand 2/09
- Astrologiens rødder (2) - a Robert Hand 3/09
- Astrologisk historieforskning - af Red 02/09
- Den græske astrologi - af Lars Steen Larsen 3/09
- Den moderne astrologis fødsel - af Red 4/09
- Hypatia fra Alexandria - af Claus Houlberg 4/04
- Tydning og psykologi, den moderne astrologis fødsel (1) - af Claus Houlberg 4/09
- Statistik og historie, den moderne astrologis fødsel (2) - af Claus Houlberg 4/09
- Tidsaldrenes middel-ayanamsa - af Claus Houlberg 1/10
- Dekan-astrologi i Vædderens tidsalder - af Claus Houlberg 1/10
 

HISTORISKE TEKSTER

- Verdensastrologi - af Ulugh Bek 3/09
 

BIBLIOGRAFIER

- Universitetsastrologi - med bibliografi for 111 doktordisputatser i det 20. årh. - af Red 3/03
- Fransk litteratur om astrologisk forskning - af Red 4/04

> CORNELIUS

> Arkiv 2008-11

> Arkiv 2003-04

> Artikler

> Forfattere

> Emner

> Bibliografi 03-04

> Bibliografi 08 ->

> Horoskop

Opdateret 08/01/2020 - ret til ændringer forbeholdes

logofb
AM2logo header  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research