header
RESEARCH CENTRE FOR THE HISTORY
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
corneliusstreg1a
Forlag
C O R N E
ISSN 1602-9186
agrippa2sp

Cornelius Agrippa

Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim levede i renais-sancens Europa for 500 år siden. Han var den seneste, der søgte at bygge bro mellem de hermetiske videnskaber (som astrologi og lgn. kaldtes) og samtidens videnskaber.

Hans indsats blev kasseret sammen med det ptolemæiske verdensbillede i Oplysnings-tiden - og astrologien har siden manglet denne bro.

Tidsskriftets CORNELIUS' sigte er at bidrage til en nutidig brobygning. Derfor er vi på fornavn med Agrippa.

> CORNELIUS

> Arkiv 2008-11

> Arkiv 2003-04

> Artikler

> Forfattere

> Emner

> Bibliografi 03-04

> Bibliografi 08 ->

> Horoskop

sophiestreg

 

Indholdet

Et tidsskrift for både dokumentation og forskning, som rummer artikler om:

 • Dokumentation af astrologiens tilstedeværelse i samfundet
 • Alle danske, astrologiske forskningsprojekter og deres resultater
 • Astrologiske hypoteser - og diskussion heraf
 • Undersøgelser af astrologien som fag og kultur
 • Relevante bibliografier
 • Biografier over historiske astrologer og personer af betydning for astrologien

Desuden genoptryk ældre danske artikler. Dermed bliver der over tid kun ET sted at søge information om den astrologiske forskning.

 

Formålet

Et fag uden dokumentation og forskning er et fag uden identitet og dybde'. Derfor skabtes dette tidsskrift. Det udgives gratis af museet som public service

Al forskning begynder med en eller anden form for dokumentation, dvs en søgen tilbage til rødderne og til 'fast grund'. Denne danner afsæt til forskning, til nye spring ind i fremtiden.

CORNELIUS dækker hele spektret.

Staben i Astrologisk Museum er tidsskriftets redaktion.

Opdateret 08/01/2020 - ret til ændringer forbeholdes

logofb
AM2logo header  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research