m2
TVG1
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Forskning

Data Arkivet
for dansk publicerede eller offentlige horoskopdata

Astrologisk Museum er i 2003 påbegyndt arbejdet med at skabe et Data Arkiv med bibliografier over horoskopdata, allerede publiceret i de 24 danske periodica om astrologi, udgivet siden år 1900

Bibliografierne vil alle være tilgængelige data her på hjemmesiden. De komplette bibliografier vil formentlig tage en del år at gøre færdige.
 

Data Samling

Register over samlinger af publicerede data, inklusive museets egne datalister fra andre offentligt tilgængelige kilder.
 

Datas validitet

Fødselstider vil normalt være vurderet efter den internationalt accepterede Rodden-klassifikation.

Internationale databaser

Der eksisterer i dag et lille antal internationale databaser på området, som vi linker til. Deres datasamlinger er som vor samling tilgængelige via internettet.

AMFhoro

> Data-Samling

> Klassifikation

> Databaser

> Offentlige data

> Korrektionsdata

Forskning
item2a

Private horoskopdata

Indsamling og registrering af private (ikke-publicerede) horoskopdata i en central database er en ide mange astrologer har haft i tidens løb - men endnu har ingen herhjemme haft ressourcer til at sætte et så omfattende projekt i værk.

Museet arbejder på at skabe en mulighed for at danne databaser af den art til forskningsbrug.

Fortrolighedsproblemet med disse data må nødvendigvis først løses på en juridisk og etisk forsvarlig måde i samråd med Datatilsynet.

Efter lovrevision af 1. juli 2000 er alle person- oplysninger, der opbevares i registre underlagt Datatilsynet. Dette gælder registre på faste medier eller elektroniske. Herunder også oplysninger til forskningsbrug. Der er bestemte regler for

 • håndtering af disse oplysninger
 • opbevaring af disse oplysninger
 • adgang til disse oplysninger

.
På Datatilsynets hjemme- side kan lovtekster og bestemmelser studeres nærmere.

www.datatilsynet.dk/

 

.

Opdateret 10/01/2019 - ret til ændringer forbeholdes

AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research datatilsynettast datatilsynetlogo