m2
TVG1
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Forskning

Databaser
for horoskopdata

Mange har de seneste decennier talt om at skabe omfattende databaser med horoskopdata, men kun få har haft ressourcerne til at gennemføre projektet. Der er i dag to store samlinger.

Astro-Databank
USA

På den i 2003 afdøde amerikanske astrolog Lois Rodden's hjemmeside, findes - ud over en nærmere redegørelse for hendes internationalt anerkendte klassifikation af horoskopdata - også en AstroDatabank

 

Horoskop-Datenbank
Tyskland

Freiburger Forschingszentrum ved dr. Peter Niehenke er en underafdeling af den tyske astrologforening - og de har en hjemmeside med en Horoskopdatenbank, som man kan søge på online

> Data-Samling

> Klassifikation

> Databaser

> Offentlige data

> Korrektionsdata

Roddenlogo
Forskning
Horoskopdatenbank

Opdateret 10/01/2019 - ret til ændringer forbeholdes

AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research