m2
TVG1
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Forskning

Udklipsarkiv for korrektionsdata
Correction data archive

Hvor en Rodden-klassifikation angiver en usikker fødselstid, kan det komme på tale at verificere en fødselstid ad andre veje end attester. Korrektion af fødselstid er et højt specialiseret fagligt arbejde og kan være et nødvendigt led i en forskningsopgave. Alle former for faktuelle og biografiske oplysninger er basis herfor.

Astrologisk Museums Korrektionsdata Arkiv er primært et arkiv for håndbøger og for udklip med informationer og data om (primært danske) personer og begivenheder. Udklip indsamles fra alle trykte kilder - typisk aviser, ugeblade og magasiner.

.

Den Tjørnum-Jensenske Samling

Astrologerne Gilbert Tjørnum og Karl Aage Jensen har hver for sig samlet et uhyre materiale af denne art. Dette er under katalogisering i museets Tjørnum-Jensenske Samling, som udgør grundstammen i Korrektionsdata Arkivet.

Where a Rodden classification states uncertain birthdata it may be urgent to verify the data in other ways. Correction of birthtime is a highly specialized work and often important in a research project. For this purpose the museum has established a Correction Data Archive.

The archive with Museum of Astrology is primarily consisting of reference books and clippings from all kinds of sources, all with information on dansih persons and events. Clippings will m,aily be obtained from newspapers and magazines.

The Tjornum-Jensen Collection

The astrologers Gilbert Tjørnum and Karl Aage Jensen has both colleceted a huge material in this field. This collection forms the basis of the Correction Data Archive.

 

 

.

> Data-Samling

> Klassifikation

> Databaser

> Offentlige data

> Korrektionsdata

Gilbert

Opdateret 10/01/2019 - ret til ændringer forbeholdes

AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research