m2
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Forskning

International astrologisk forskning
International research on astrology

Institutioner
Research institutions

Museets har dokumentation af dansk astrologis historie som sit vigtigste forskningsområde

Tryk på knappen herunder for at se museets arbejde:
 

Universiteter
Universities

Museets noterer løbende projekter og debat inden for dansk forskning.

Tryk på knappen herunder for at se oversigterne:
 

Tidsskrifter
Research mgazines

Museets noterer løbende internationale publikationer og institutioner her.

Tryk på knappen herunder for at se oversigterne:

 Institutioner Universiteter
 Tidsskrifter

The museum monitors both projects and ongoing debate on research ind the danish astrology community.

Press the button to see the bibliographies etc.

The museum monitors the international publications and institutions of astrological research

Press the button to get an overview.

The museum has documentation of danish astrology as its main priority - and is conducting some research as well.

Press the button to se the work of the museum

 Klassiske tekster

Ancient texts

Opdateret 12/06/14 - ret til ændringer forbeholdes

AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research Historie