m2
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Forskning

Gauquelin-kontroversen
Artikler om Mars-effekten

Forskning

> Artikler 1962-82

> Artikler 1982-97

> Bøger

Forskning

Den trods alt beskedne videnskabelige litteratur om astrologi deles allerede i to hovedgrupper: Gauquelin-studierne og alle andre studier. Referancer om især den såkaldte Mars-effekt er allerede så talrige, at de i visse bibliografier over astrologisk dokumentation ( f.eks. hos Norske skeptikere) bliver udeladt - måske for ikke at tage udsynet til den øvrige videnskabelige litteratur om faget. Referencerne er fra Jim Lippard's bibliografi 'The Mars Effect' .

The Gauquelin controversy
(the Mars Effect)

The by and large scarse scientific litterature on astrology is already divided into two sections, the Gauquelin studies and the rest. References on the Mars Effect are so numerous that certain bibliographies omit them entirely (Norwegian Scepitics for one). Maybe to avoid cloding the perspective of the rest. The references are quoted from Jim Lippard's bibliography on the Mars Effect.

 

.

Forskning
Forskning

Michel Gauquelin

Forskning
Forskning

Opdateret 12/06/14 - ret til ændringer forbeholdes

AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research