m2
TVG1
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Samlinger

Astrologisk skulptur og arkitektur

> Skulptur / arkitektur

> Maleri

> Klassisk musik

Astrologien har helt op til vor tid været en inspirationskilde for udøvende kunstnere. Dette gælder ikke mindst inden for "pictor, sculptor architechtorumque" de tre klassiske kunstarter på Det Kgl. Kunstakademie. Vi genfinder den astrologiske symbolik på hustage og ved portalerne til vigtige bygninger.

Ofte handel- og søfartssguderne Merkur og Neptun i form af græske gudeskikkelser, men også blot som deres atributter, merkurstaven og treforken.

Et andet hyppigt motiv findes på KFUM og andre religiøst motiverede bygninger, hvor de fire faste tegn i astrologien, Tyr, Løve, Skorpion og Vandbærer, kirkeligt er blevet forbundet med de fire evangelister.

Det er navnlig disse billeder, vi kan genfinde overalt i vor kultur, men også andre, såsom Venus, Mars og Månen - for ikke at tale om Solen.

Merkur
Samlinger
item7
chrhavnkiosk

Sekskantet kiosk på Christianshavns Torv
med 2 stjernetegn på hver side - her Løve og Jomfru

Opdateret 08/01/2020 - ret til ændringer forbeholdes

AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research