m2
TVG1
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Samlinger

Astrologiske malerier

> Skulptur / arkitektur

> Maleri

> Klassisk musik


Merkur og Saduceen

Merkurstaven hedder reelt saduceen og er et grafisk udtryk for planeten Merkurs symbol og energetiske funktion. Den må ikke forveksles med Æskulapstaven, lægers og apotekers symbol, der kun har en enkelt slange.

Esoterica
Det er i esoterisk astrologi velkendt, at Merkur styrer vort energisystem, nærmere betegnet forbindelsen mellem chakrene. Disse er fra gammel tid blevet fremstillet som 'slanger', der krydser hinanden i netop disse chakrapunkter op langs rygraden.

Den Vingede Sol er tilsvarende et gammelt symbol for pandechakra - populært kaldet det tredje øje - der åbner for direkte indsigt i den energetiske dimension af virkeligheden.

.


Merkury
and the Saducee

The rod of Mercury, is called the Saducee and is an expression of the planet and its energetic function. It is not to be confused with the rod of Esculap, the symbol of doctors and pharmacists, with only one snake.

Esoterica
It is weel known in esoteric astrology that Mercury rules our energetic system, more specificly the connection between the chakras. These have from olden times been depicted as 'snakes' coiling and crossing each other at precisely these chakras along the spine.

The Winged Sun at the top is an ancient symbol of the opened third eye as the chara in the forehead is popularly called - which is the ability to see this energetic dimension of reality directly.

Samlinger

Kirke-maleri med solformørkelse (eksakt sol-måne konjunktion) som mystisk åbenbaring, malet af Pasachoff

Detalje fra en af de mange keramiske serier med astrologisk motiv, skabt af multikunstneren Salvadore Dali. Her Vandbærerens tegn.

Opdateret 08/01/2020 - ret til ændringer forbeholdes

daliaqua
eclipsepasachoff
AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research