ASTROLOGISK MUSEUMS FORENING

 

document

organisation

Astrologisk Museum blev stiftet som selvejende organisation den 3. februar 1999 kl 13:00 i Valby (Kbh) og til en begyndelse organiseret som frivillig forening.
I året 2014 ændredes dette til almindelig forening med momspligt. Sigtet er på et tidspunkt at blive fondsejet.

 

Vedtægter

Generalforsamling

Bestyrelse

 

Museumshoro

camera

medlemskab

Enhver med interesse for Museets formål kan blive medlem af foreningen.

Medlemskab koster årligt 250 kr

Beløbet kan indbetales til Museets bankkonto
8401-1138 496

art

fordele

Som medlem af Museets forening støtter du arbejdet med at dokumentere og publicere viden om dansk astrologi.

Du modtager også Tidsskriftet Sophie Brahe,
der udkommer, når Museet har noget at fortælle.

Følg desuden formidlingen på facebook

copyright © 2020 ASTROLOGISK MUSEUM
 

amlogo1