FORLAGET MUSEUM ASTROLOGICUM
EN DEL AF FORLAGET GALAXEN / ASTROLOGIHUSET
Klik på billedeRNE for at se mere

 

KLASSIKER BIBLIOTEKET

AstroSymbolikfront

Astrologi og Symbolik
af Ove Rosmon
ISBN 978-87-997380-5-2
148 sider, illustreret
Pris: 180,- kr

Første danske astrologibog i moderne tid, udgivet i 1926. Indeholder første forsøg på en astrologisk kosmologi.

 

AstroEvangfront

Astrologi og evangelium
af Ove Rosmon
ISBN 978-87-997380-6-9
127 sder, illustreret
Pris: 180,- kr

Anden danske astrologibog i moderne tid, udgivet 1926. Undersøger bibelens astrologiske indhold.

 

CarlVfront4

Lærebog i astrologi
af Carl V Hansen
ISBN 978-87-93390-19-5
117 sider, illustreret
Pris: 160,-

Første moderne lærebog i astrologi herhjemme. Gennemgår symbolik og tydningsproces.


 

AstroVidenskabfront2

Astrologien videnskabeligt belyst
af Sven F F Svensson
ISBN 978-87-997380-4-5
174 sider, illustreret
Pris: 180,- kr

Første danske forsøg på statistisk forskning. Er aldrig blevet tlbagevist


 

Tychofront4

Tycho Brahes stjerner
af Sven F F Svensson
ISBN 978-87-93390-14-0
178 sider, illustreret
Pris: 180,- kr
Fås hos alle boghandlere

Første dokumentation af Tychos astrologiske virke, set i sammenhæng med hans livsforløb.


 

Slgtsastrofront

Slægtsastrologi
af Paul Choisnard
ISBN 978-87-997380-9-0
120 sider, illustreret
Pris: 140,- kr

Første bog om slægtens astrologi, set astrologisk, udgivet i 1903 og nu på dansk. Gennemgang af 32 eksempler på astrologisk arvelighed.
 

PolAstrofront2

Politisk astrologi
af Charles E O Carter
ISBN 978-87-93390-03-4
100 sider, illustreret
Pris: 125,- kr

Første bog på dansk om mundan astrologi. Moderne fortolkning i lyset af Anden Verdenskrig. Klare begreber.


 

Ernringfront4

Astrologi, ernæring og sundhed
af Robert Carl Jansky
ISBN 978-87-93390-08-9
200 sider, illustreret
Pris: 180,- kr

Første bog på dansk om modene medicinsk astrologi. Meget detaljeret horoskop-analyse af vitaminer osv.
 

Harmonifront

Astrologisk harmonilære
af John Michael Addey
ISBN 978-87-93390-15-7
200 sider, illustreret
Pris: 225,- kr
Fås hos alle boghandlere

Nyoversættelse af klassisk pionerværk, der anvender Fouriers sinuskurve-analyser på astrologien.

AKADEMISK BIBLIOTEK

Synkronfront

Synkronicitet
af Anders Rosendahl
220 sider
ISBN 978-87-997380-1-4
Pris: 220,- kr

Første diskussion af begrebet synkronicitet i relation til astrologien. Kandidatspeciale.
 


 

Praktikafront2

Den danske Bonde-Praktika 1597-1804
af Jakob Kortbæk Madsen
ISBN 978-87-997380-7-6
106 sider, illustr. (farve)
Pris: 195,-

Første beskrivelse af astrologien i 300-års natten mellem renæssance og nutid.

 

Signsfront8

Signs of the Times
af Kirstine Munk PhD
ISBN 978-87-93390-02-7
428 sider, illustr. (farve)
Pris: 380,- kr
Fås hos alle boghandlere

Første danske PhD-afhandling om et astrologisk emne. Undersøger konsultations-situationen og dens betydning for klienten.


 

Hermetikfront5

Klassisk hermetik og astrologi
af Lars Steen Larsen
ISBN 978-87-93390-13-3
128 sider, illustreret
Pris: 140,- kr
Fås hos alle boghandlere

Første undersøgelse af det astrologiske indhold i de hermetiske skrifter fra oldtiden.
 

Dyrekredsfront3

Dyrekredsens oprindelse
af Bartel van der Waerden
ISBN 978-87-93390-10-2
52 sider, illustreret
Pris: 125,- kr

Første diskussion af dyrekredsens rødder i oldtidens Babylon, Grækenland og Egypten.

 

UDSOLGT FRA FORLAGET

ChrBorupboglille1 AstroFilosofifront1

NY DOKUMENTATION OG FORSKNING

DanAstroHist2front

Dansk astrologis historie
af Claus Houlberg
211 sider, indb., illu.
ISBN )/(-87-997380-0-7
Pris: 295,- kr

Første bog om dette emne. Dækker 500 års historie. Indeholder bibliografier af markate astrologer i nutiden og i renæssancen.


 

anvendtastrologi8

Anvendt astrologi
ved Karen Boesen (ed.)
452 sider, illustreret
ISBN 978-87-91178-22-1
Pris: 280,- kr

Manuskripter fra seneste astrologiske kongres (2006) med bidrag fra 12 danske astrologer om deres specialer.
 

Astroidehistfront9

Astrologiens idéhistorie
af Lars Steen Larsen, Erik Michael Zonkjer og Per Kjærgaard Rasmussen
ISBN 978-87-997380-3-8
434 sider, indb. illu.
Pris: 395,- kr

Eneste bog af sin art. Et referanceværk om de astrologiske tankerss udvikling frem til i dag.

 

corneliusfront5

Cornelius - astrologisk forskning 2003-10
ved Claus Houlberg (ed.)
ISBN 978-87-997380-8-3
476 sider, illustreret
Pris: 260,- kr

Alle artikler fra forsknings-tidsskriftet Cornelius. Metodik, historie, resultater og danske phd-afhandlinger.

 

Skabelsefront6

Skabelses-pyramiden
af Kurt Langeskov
ISBN 978-87-93390-05-8
124 sider, illustreret (farve)
Pris: 195,-

Første forsøg på at danne en moderne astrologisk kosmologi.. Undersøger symbolernes indbyrdes relationer på flere niveauer

 

Tegnhusefront1

Tegnhuse - det ældste system
af Robert Hand
70 sider, illustreret
Pris: 125,- kr

Første beskrivelse af oldtidens mest udbredte system, der ligger bag Equal Houses og Meridian-huse.


 

Boesenfront2

Astrologi og succes
af Karen Boesen
ISBN 978-87-93390-20-1
156 sider, illustreret
Pris: 160,-

En personlig beretning om et virke som astrolog, uhøjtideligt fortalt og med faglige noter. En unik bog.
 

 

Gruppehorofront2

Gruppehoroskopet
af Christof Niederwieser
ISBN 978-87-93390-06-5
194 sider, illustreret
Pris: 235,-

En pionerværk om tydningsarbejdet med mindre gruppe størrelser op til 10-20 personer. En radikalt ny teknik, der kan anvendes med alle kendte systemer. Unikt værk.

 

tycho

Tycho Brahes
magiske verden

af Ove von Spaeth
ISBN978-87-93390-00-3
120 sider, illustreret (farve) A4 format
Pris: 380,-

Brahes ’magiske verden’ er at finde i en ofte tilsidesat del af vores kulturhistorie. Hvad gik galt for Tycho Brahe, pioneren for al moderne videnskab?  Hvad gik galt? Bag nogle særlige træk i den epokes samfund og i tidsånden skal oversete spor opsøges. En fascinerende opdagelsesrejse.

 

fixstjerneRejsende i Fixstjerner
af Sigvard Mahler Dam
ISBN 978-87-93390-21-8
360 sider, illustreret
stort format (16 x 24 cm)
Pris: 280,-

Hele 300+ stjerners positioner tydet i myter og astrologisk. Et unikt pionerværk - og ikke blot herhjemme.

mail

MUSEUM ASTROLOGICUM ER SOLGT TIL ASTROLOGIHUSET

Forlaget MUSEUM ASTROLOGICUM benytter nu Astrologihusets Boghandel som forlags-boghandel.
Enkelte titler kan fås gennem alle boghandlere, sådan som de er markeret her på siden.

copyright © 2020 ASTROLOGISK MUSEUM
 

amlogo1 DanAstroHist2front anvendtastrologi8 Astroidehistfront9 corneliusfront5 Skabelsefront6 Tegnhusefront1 Boesenfront2 Gruppehorofront2 tycho