Videotekets fødsel

Medio juni 2017 blev den idé undfanget, at lade Museets AV-samling blive digitaliseret og blive lagt online på hjemmesiden. Der er selvfølgelig en del arbejde forbundet hermed (plus noget økonomi), men planen er over tid at lade disse videofilm blive lagt op her.

Arkiverne rummer udmærket materiale (såsom VHS bånd), der ligger på analoge medier, som ingen ser længere. Afspillere findes næppe heller længere, så Videoteket er skabt for at gøre dem tilgængelige for museets medlemmer.

Idéen blev undfanget i Astrologihuset i København og udsendt som email til bestyrelsen den 10. juni kl. 15:53, hvilket giver dette starthoroskop, som tydeligt illustrerer, at intentionen er at gøre astrologisk viden tilgængelig for publikum: