m2
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Forskning

Akademisk litteratur
om astrologi

Den trods alt beskedne antal

 • Gauquelin- studier
 • Alle andre studier

Referancer om især den såkaldte

Kun få af disse værker

Academic literature on astrology

The body of litterature on

 • Gauquelin studies
 • All other studies

References to the so called

The main part of the

Only very few are actual

Opdateret 12/06/14 - ret til ændringer forbeholdes

AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research Gauquelin Andre studier