m2
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Forskning

Doktorafhandlinger
om astrologi

Forskning

> 1900-69

> 1970-79

> 1980-89

> 1990-99

Forskning

Forskningsarkivet bringer her en bibliografi baseret på en kommenteret oversigt udarbejdet af dr. Patrice Guinard. Han tog i 1993 sin doktorgrad i filosofi på Sorbonne Universitetet med afhandlingen L'astrologie : Fondements, Logique et Perspectives. Han har bygget sin oversigt på bl.a. tre artikler i tidsskriftet Correlation: Postgraduate dissertations on astrology af dr. Michael Startup (2.2, 1982) og Survey of dissertations and theses having astrology as subject af Jane Lee, (14.2 & 15.1, 1995-1996) samt dr. Peter Niehenkes disputats fra 1987 Kritische Astrologie : Zur erkenntnis- theoretischen und empirisch- psychologischen Prüfung ihres Anspruchs.

Det noteres af dr. Guinard, at der gerne kan mangle enkelte disputatser fra før 1970. Han henviser i øvrigt til internettjenesten Dissertation Abstacts Online (markeret DAO) som en god kilde. Særligt astrologisk interessante afhandlinger har han markeret med en asterisk.

I det tyvende århundrede er skrevet - og accepteret - over et hundrede doktorafhandlinger om astrologi eller med astrologisk indhold på vestlige universiteter. Som det ses på grafen ligger hovedparten efter 1970.

Dissertations on astrology in the 20. century

The research archive here presenst a bibliography , based on a commented list by dr. Patrice Guinard. He had his doctors degree in philosophy at the Sorbonne in 1993 on the subject L'astrologie: Fondement, Logique et Perspectives.

The list was founded on three papers in 'Correlation': Postgraduate dissertations on astrology by dr. Michael Startup (2.2, 1982) and Survey of dissertations and theses having astrology as subject by Jane Lee, (14.2 & 15.1, 1995-1996) plus dr. Peter Niehenkes dissertation from 1987 Kritische Astrologie : Zur erkenntnistheoretischen und empirisch- psychologischen Prüfung ihres Anspruchs.

It is noted by dr. Guinard that omissions are likely before 1970 (the pre-computer-era). He points to the Dissertation Abstacts Online (marked DAO) as a good source. An asterisk marks the most interresting dissertations.

Forskning
dispantal1

Opdateret 12/06/14 - ret til ændringer forbeholdes

AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research