m2
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Forskning

Humanvidenskabelige artikler
om astrologi

Forskning

> Historie

> Medicin og psykiatri

> Psykologi

> Andre humanfag

Forskning

Humanvidenskabelige tidsskrifter rummer en del artikler og undersøgelser af astrologien. Det her opregnede materiale er primært publiceret i tidsrummet 1970-97 og opdeles efter deres primære fagområde. Opsamling af referancer besværliggøres af, at der ikke er elektroniske arkiver fra før ca. 1980.

Hovedparten er citeret fra Sherilyn's liste, Angela Bourque's bibliografi samt Eysenck & Nias' bibliografi.

NB: Alle bibliografier er opstillet

The human sciences

Journals of human science contains a good deal of papers on astrology. Our material is primaryly published 1970-97 and is divided into some main professions. The lack of electronic archives previious to 1980 makes a comprehensive bibliography difficult to obtain.

The main portion is quoted from Sherilyn's list, Angela Bourque's bibliography and Eisenck & Nias' bibliography.

Forskning

Opdateret 12/06/14 - ret til ændringer forbeholdes

AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research