m2
TVG1
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Forskning

Astrologisk Museums Forsknings Arkiv
Research Archive of the Astrological Museum

Dansk
Danish research

Museets noterer løbende projekter og debat inden for dansk forskning.

Tryk på knappen herunder for at se oversigterne:
 

International
International research

Museets noterer løbende internationale publikationer og institutioner her.

Tryk på knappen herunder for at se oversigterne:

Akademica
University research

Astrologi er normalt ikke et universitetsfag - alligevel ses en del akademiske arbejder.

Tryk på knappen herunder for at se bibliografierne:
 

 Dansk forskning International Akademica

The museum monitors both projects and ongoing debate on research ind the danish astrology community.

Press the button to see the bibliographies etc.

The museum monitors the international publications and institutions of astrological research

Press the button to get an overview.

Astrology is not normally part of any university curriculum - never the less academic research appears from time to time.

Press the button to see the bibliographies.

Opdateret 08/01/2020 - ret til ændringer forbeholdes

AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research