m2
TVG1
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Forskning

Dansk astrologisk forskning
Danish research on astrology

Museets projekter
The museums work

Museets forskningsarkiv er center for museets videnproduktion

Tryk på knappen herunder for at læse mere:
 

Andre projekter
Research projects

Museet noterer løbende projekter inden for dansk forskning.

Tryk på knappen herunder for at se oversigterne:

Forskningsdebat
Research debate

Museet noterer løbende debat og artikler inden for dansk forskning.

Tryk på knappen herunder for at se oversigterne:
 

 Forsknings debat
 Museets forskning Projekter

The research archive of the museum is the center for the museum's knowledge production

Press the button to read more.

The museum monitors projects of research in the danish astrology community.

Press the button to see the bibliographies etc.

The museum monitors both ongoing debate on research ind the danish astrology community.

Press the button to see the bibliographies etc.

Opdateret 08/01/2020 - ret til ændringer forbeholdes

AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research Aflaesning