m2
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Forskning

Akademiske arbejder om astrologi
University papers on astrology

Gauquelin
The Gauquelin dispute

Gauquelins forskning udløste en akademisk storm af protester og falsk forskning.

Tryk på knappen herunder for at se bibliografien:
 

Humaniora
The human sciences

En række humanistiske fag har publiceret artikler og undersøgelser om astrologi

Tryk på knappen herunder for at se bibliografierne:

Naturvidenskab
The natural sciences

Få natur-videnskabelige forskningsarbejder er udført med astrologiske faktorer.

Tryk på knappen herunder for at se bibliografierne:
 

 Gauquelin artikler Humanvid. artikler Naturvid. artikler

The research of Michel Gauquelin raised an academic storm of protest and research.

Press the button to see the bibliographies.

A host of human sciences have published papers and articles on astrological subjects.

Press the button to get an overview.

Rather few works in the natural sciences have used factors of astrology in research.

Press the button to see the bibliographies.

academicdesature
 Akademiske bøger

Opdateret 12/06/14 - ret til ændringer forbeholdes

AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research Disputatser