Forsknings- og videncenter for dansk
m2
TVG1
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Samlinger

Dansk Astrologforening 1978-2005
The Danish Association of Astrologers

MEDLEMSBLADE

> SAFA information

> Vega

> Astrologen

> Månedsbrevet

 

AKTIVITETER

> DAF-debat

> Formandskaber

SAFA 1978-92
DAF 1992-99
Astrologforeningen 1999-2005

Den 4. januar 1978 kl. 22.48 i København dannedes Sammenslutningen Af Fag-Astrologer, som i 1992 omdøbtes til Danske Astrologers Forening, Dette navn blev i 1999 justeret til Dansk Astrologforening eller i daglig omtale blot Astrologforeningen. Under denne forening arbejder et antal faglige udvalg omkring etik, erhvervsforhold, forskning etc.

Astrologforeningen (SAFA/DAF) havde i sine velmagtsdage filialer i Sønderborg, Ålborg og Århus. Efterhånden som guldalderen i 80'erne tog sin slutning nedlagdes disse filialer en for en.

Astrologforeningens medlemsblad blev udgivet siden stiftelsen, men har skiftet navn fra 'SAF Information' til 'Vega' og sidst til 'Astrologen'.

Astrologforeningen blev stiftet 1978 (se horoskop) og nedlagt den 30. april 2005 kl 14.20 i København ved en ekstraordinær generalforsamling.

Samlinger
daflogotype
dafhoro

Opdateret 08/01/2020 - ret til ændringer forbeholdes

AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research