m2
TVG1
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Samlinger

Museets samlinger
The collections

Teknik
Professional collection

Den teknologiske udvikling har i været til astrologernes fordel. Computeren har betydet en revolution i faget.

Tryk på knappen herunder for at se teknologier:

Kultur
Cultural collection

Astrologi er blevet en del af den moderne kultur på godt og ondt. Samlingerne af folke-kunst og 'merchandize' vokser.

Tryk på knappen herunder for at se kulturytringer:
 

Samtid
Contemporary collection

Samtidshistorisk samling med vore faglige institutioner og opdagelsen af de nye planeter og deres status astronomisk.

Tryk på knappen herunder for at se de korte nyheder:
 

 Teknisk Samling Kultur Samling Samtids Arkiv

The working field of the museum is all about documentation of astrology as a historic and contemporary fact.

Press the button to take a look at the technologies.

Astrology has become a part of modern culture for better or for worse, as reflected in art and merchandize.

Press the button to see the cultural utterings.

Present day history with the our special institutions and the discovery of the new planets and their status in astronomy.

Press the button to see the news briefs.

item1b2

Become member

Opdateret 08/01/2020 - ret til ændringer forbeholdes

AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research