header
RESEARCH CENTRE FOR THE HISTORY
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Forlag

Første Saturn-kvartal
First Saturn Quarter

AMomslag
AstroShop

Rapporten er blevet skabt som en fastholdelse på CD-ROM af indholdet på museets hjemmeside - og dermed i store træk alt materiale, som museet har gjort tilgængeligt for ikke blot den danske, men hele den engelsktalende offentlighed. Det er et ejendommeligt faktum, at museets hjemmeside < www.astrologimuseum.dk > bliver læst af lige så mange og endda flere amerikanere end danskere.

Indholdet af denne CD-ROM er hele hjemmesiden pr. juli 2006, og den rummer mere end 500 pages, der hver gerne kan fylde både 1, 2 og 3 A4-sider i udprint. fyldt med historisk dokumentation. Dette unikke materiale er fastholdt for eftertiden, så det i denne form ikke blot forsvinder ud i cyberspace. Ikke alle pages er gjort færdige, så CD-ROM’en vil samtidig vise i hvilke retninger museets videre arbejde vil bevæge sig de kommende år.

 

Astrologisk Museum
blev stiftet i Valby (Kbh) den 3. februar 1999 kl 13.00, hvor den stiftende generalforsamling vedtog museets fundats. Her i august 2006 er der gået syv et halvt år siden da, hvilket er den gennemsnitlige periode, statusplaneten Saturn i transit behøver for at danne sit første kvadrat til sig selv i fødsels-horoskopet. Det er derfor statustid.

Staben bag dette foreløbig syvårige arbejde udgøres af fagfolk uden nogen form for offentlig støtte. Museet ledes af dansk astrologis nestor, Gilbert Tjørnum, der specielt tager sig af udstillingerne. Administration og museets daglige drift står Karl Aage Jensen for og det videnskabelige stof varetages af Claus Houlberg. Derudover har museet en stab, der tager sig af den emailbaserede informationstjeneste samt hele det bagvedliggende arbejde med udbygning og katalogisering af museets samlinger.

The status cd-rom 2006
is issued at the Museum of Astrology in Copenhagen.

Here we (mostly bilingual) show you how the museums work has been proceeding the last seven and a half years, i.e. a mean Saturn quarter. We have been catalogueing the museums collections, data bases and library– and mostly speading documented knowledge on astrology by exhibitions, e-publications and this website.

The contents of this cd-rom is quite simply the entire website of the Museum of Astrology as it presented itself medio july 2006. It contains 500 plus pages that each may print out into one, two, three or more A4-pages on paper. In this way it has now been preserved for posterity in its present form in order not to just disappear into cyberspace.

The board of the museum wish you many pleasant moments delving into this unique treasure chamber. It has been built entirely without any public support or funding af any kind. If you wish, you may become a supporting member of the museum. Read more.

Opdateret 08/01/2020 - ret til ændringer forbeholdes

logofb
AM2logo header  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research item8i1a1a