Forsknings- og videncenter for dansk
m2
TVG1
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Bibliotek

Digitalt Internetarkiv for Dansk Astrologi

Digital Internet archive for Danish Astrology

Museets bibliotek omfatter stort set alle danske bog-udgivelser om astrologi. Både skrevet på dansk og skrevet af danske astrologer på andre sprog.

En del af disse udgivelser er imidlertid svært tilgængelige antikvarisk og bliver næppe genoptrykt. De fremlægges her til online læsning, da de bevarede eksemplarer enten er sjældne eller skrøbelige.

Gratis astro-ebøger

Besøg Christian Borup eBooks:

http://www.astrology.dk/3hus/
biblioteket/ebooks/


Besøg også det franske DIAL:
http://cura.free.fr/DIAL.html

The Museum Library contains by and large any Danish book on astrology ever published - when written in Danish or written by Danes in other languages as well.

Some editions would be difficult to see published again. Furthermore they are either rare, fragile or costly - so this brought about the idea of making a selection of these works accessible for studies on the Internet. Plus other rare danish works.

GRATIS ONLINE BIBLIOTEK - KLIK OG LÆS
.OPSTILLET OMVENDT KRONOLOGISK (ældste sidst) ............... PERIODER : ... 20. århs anden halvdel .... 20.århs første halvdel .... Renæssancen

astoms1a

20.ÅRH (anden halvdel)

Astrologisk Orientering (ebog) Danske Astrologers Forening, København 1995
Antologi med fælles markedsføring af de danske astrologer. Eneste publikation af sin art.

astrooms1a1a

Astrologiske skitser
(ebog) Claus Houlberg , Allinge 1994
Foredragstekster om videnskab og filosofi fra 1980-81 i den da nystartede forening Ekliptika.

safarapportomsla

SAFA-Rapporten
(ebog) Danske Astrologers Forening, København 1989
Historisk dokument om de fælles krav til astrologi-uddannelsen for alle større skoler.

korroms1a1

Simpel korrektion
(ebog) Claus Houlberg , Sorø 1989
Første danske tekst med minimalistisk tilgang til emnet.

hersk01a

De 12 herskere
(ebog) Jesper Bernth, København 1982
Første værk med principperne bag samt en nytænkning af en samlet astrologisk teori. Eneste værk fra hans hånd.

gundloms

Det Astronomiske Grundlag
(ebog) Erik Schølin & Claus Houlberg , København 1979
Eneste danske monografi om horoskopets astronomi. Indeholder også beregninger med brug af interpolationstabel.

Alle DIDA's egne e-bøger har denne påskrift :

DIDAdisclosure2013

Opdateret 08/01/2020 - ret til ændringer forbeholdes

AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research