Forsknings- og videncenter for dansk
m2
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
 MÅNEDSBREVET
Bibliotek

DET FØRSTE DIGITALE GRATISBLAD

Astrologforeningens månedsbrev udkommer ikke længere. Det udsendtes i 2002-03 til alle medlemmer med email-adresse - som et digitalt tillæg til ‘Astrologen’.

Formålet var at bringe de aktuelle meninger og holdninger om faget astrologi ud til medlemmer og andre interesserede på en enkel og billig måde. Internettet gjorde det muligt at distribuere månedsbrevet stort set gratis, og nu udkommer alle Astrologforeningens blade digitalt.

Månedsbrevet var primært et debatorgan, der briagte markante meninger fra Astrologforeningens debatforum, Den Røde Tråd, der som bekendt findes her på foreningens hjemmeside

Astrologforeningen [1978-2005] var for himlen ved hvilken gang i støbeskeen i sin omstilling til de nye tider for den faglige astrologi. Engang var bøger og foreningsmøder de eneste kilder til seriøs astrologi, men det har den nye teknologi vendt op og ned på.

Kassettebånd, radio, tv, cd’er og videobånd har hver for sig rykket ved vore forestillinger – og internettet har givet det sidste ryk. Nu kan enhver få al den astrologi, de vil, ved at sætte sig hen til computeren. Tilmed kan man for en billig penge købe et program der kan levere en (tilsyneladende) fuldstændig tydning af ethvert horoskop, man måtte ønske.

Hvad skal man ønske sig mere, kunne man spørge.? Selvfølgelig nogle engagerede astrologiske blade med de mest aktuelle synspunkter og informationer i den løbende debat om astrologiens udvikling i vor tid.

item7
DAFfrahimlen

Maanedsbrevet ASTROLOGI er historisk på to måder. Dels ved at være det første gratis astrologiblad, dels ved at være det første rent digitale astrologiblad, distribueret gartis pr email eller ved download fra en hjemmeside. Bladet fik et kort liv, kun knap et halvt år. Astrologisk Museum overtog arkiverne ved Astrologforeningens nedlæggelse i 2005 og stiller her alle udkomne numre til rådighed for publikum

Har du ikke programmet til

Opdateret 08/01/2020 - ret til ændringer forbeholdes

AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research Arkiv og registre Bibliografi Historie getacro adclogo studylibrary item7