Forsknings- og videncenter for dansk
m2
TVG1
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Forskning

1530
Den schweiziske læge Paracelsus bruger astrologien for at forstå menneskets sind og psyke.
.


Kopernikus og Nostradamus

1543
Copernicus publicerer den teori, at Jorden drejer rundt om Solen - og bogen bliver placeret i pavens register over forbudte bøger indtil 1835.

1545
Ved Kikekoncilet i Trent bandlyser Kirken anvendelse af astrologiske prognoser.

1550
Catherine de Medici konsulterer astrologerne Gauric, Ruggieri and Nostradamus.

1552
Martin Luther støtter astrologien ved at skrive et forord til et værk af den promoinente astrolog, Johannes Lichtenberger.

1555
Nostradamus bliver stadig mere berømt i Europa. Hans berømte profetiske værk 'Syv Centurier' publiceres i 1555. han arbejder ved Henry II's hof og publicerer almanakker.

1560
Girolamo Cardano er læge, filosof, matematisk geni og astrolog. Han skriver kommentarbog til 'Tetrabiblos'.

1570
John Dee er astrolog for Queen Elizabeth I og hjælper med at skabe den Gregorianske kalnder. Han begiver sig også af med alkymi og magi.
.


Tycho Brahe og Kepler

1574
Astronomen Tycho Brahe, berømt for sine opdagelser i observatoriet, afskyr profane astrologer. Han optegner horoskoper for den danske kongefamilie (Chr.IV) og samler i 1585 et nøjagtigt stjernekatalog.

1600
Shakespeare hjælper til med at popularisere astrologien ved at indsætte astrologiske henvisninger i sine skuespil.

Tommaso Campanella skriver seks bøger om astrologi i overensstemmelse med læren i Kirkens teologi.

Francis Bacon angriber den personlige astrologi, men accepterer astrologiske forudsigerlser for masserne.

Richard Burton undersøger astrologien for sindssygdomme.

1610
Johannes Kepler stadfæster som faktum, at planeterne bevæger sig i elliptiske baner omkring Solen. Han opdager de tre berømte love for planeternes bevægelse, som bærer hans navn. Kepler er også astrolog og mystiker. Han kæder planeterns omløbs-sfærer sammen med geometriske legemer og skriver ' Sfærernes Musik'.

1613
Gallileo Gallilei breve om Solpletter bliver forkastet. 1632 bliver han lyst i band af Kirken for sit heliocentriske syn på Solsystemet. Han giver sig af med lidt astrologi.

1640
Morin de Villefranche betragtes som den mest berømmede astrolog i sin samtid og tjener som rådgiver for kardinal Richelieu og kardinal Mazarin.

1645
Nicolas Culpepper praktiserer lægekunst, hvor han benytter plante-astrologi og udgiver mange bøger.

1650
William Lilly skriver 'Christian Astrology', som bliver et standardværk for mange astrologer i samtiden og sidenhen. Udgiver en profetisk almanak i 1644. Forudsiger pestepidemien i London 1665 samt Londons brand 1666.

Elias Ashmole arver Lilly's bibliotek og udgiver hans værker. Han er historiker og dagbogsskriver samt prominent medlem af Astrological Society i London.

Placidus de Tito anviser et nyt hussystem.

1662
'Collectio Geniturarum' er et udvalg af 150 horoskoper, som samles af John Gadbury.

1666
Astrologien bandlyses fra det franske Videnskabernes Akademi.

Den store brand i London (hovedstad for verdens supermagt på sin tid) brænder byen til grunden, som forudsagt af Lilly.

..

1. Oldtid
2. Romertid
3. Middelalder
4. Renaissance
5. Oplysningstid
 
6. Den nye tid
7. Verdenskrig I
8. Verdenskrig II
9. Amerika
10. Efterkrigstiden
11. IT-samfund
12. Fagastrologi
13. Globalisering

Opdateret 27/12/2017 - ret til ændringer forbeholdes

AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research