Forsknings- og videncenter for dansk
m2
TVG1
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Forskning

Arabien og Europa

500
Rhetorius introducerer elementernes tripliciteter, kardinal, fast og bevægelig, i zodiaken.

600
Kirken fordømmer astrologien og søger at undertrykke den i de følgende århundreder.

650
I værket 'Etymolgiae' af Isodore, biskoppen i Sevilla, nævnes det, at astronomi og astrologi var komplementære kunstarter i antikken.

700
Munke i klostrene lærer om astrologien gennem den klassiske lltteratur og udforsker den i det skjulte.
.

750
De muslimske astrologer Masha'allah, al-Kindi ogAbu Ma'shar genopliver astrologien i det Hellenistiske Grækenland, baseret på Ptolemæus' værk 'Tetrabiblos' og på værker af Finnicus. Ibrahim Al-Fazari opfinder sit astrolabium. Nøjagtigheden af Ptolemæus' arbejde forøges med arabertallene og deres 0. Stjerner opdages og observatorier bygges.

850
Velkendte arabiske tekster om astrologi dukker op, såsom Albategnus afhandling og 'Astrologiske Blomster' af Albumazar. Harun-al-Rashid bygger observatorium i Bagdad og stifter en berømt astrologiskole i Kairo i Egypten.

900
Harun-al-Rashid's søn, kaliffen Al-Mamun, stifter Visdommens Hus, hvor 'Tetrabiblos' blev oversat og brugt som grundlag for videre astrologiske studier.

950
Den muslimske astronom, Ibn Unis, opstiller Hakimit Tavlerne med planeterns bevægelser.

1000
Den store persiske poet, Firdausi, Abul-Qasim Mansur, skriver 'Shah-Namah' som indeholder mange astrologiske henvisninger. Astrologien blomstrer i Det Byzantinske Rige gennem Psellus, Caerularius and Xiphilin.

1200
Universitetet i Bologna bliver center for medicinsk astrologi, 'Tetrabiblos' bliver oversat af Platon fra Tivoli. Adelard of Bath (England) bringer astrologien nordpå i Europa. Sacrabosco skriver 'Sphaera Mundi', som er den tidligste engelske lærebog i sfærernes astrologi.

1250
Albertud Magnus anbefaler 'Tetrabiblos'. Roger Bacon forbinder ældgammel magi med astrologien i 'Speculum Astronomiae'. Guidi Bonati er den berømteste astrolog i sin samtid. Tomas Aquinas accepterer filosofiske aspekter af astrologien. Kejser Frederick II benytter astrologen Michael Scot. Der undervises i astrologi ved Cambridge University.

1280
Johannes Campanus anviser en ny måde at beregne husinddeling på og er i tjeneste hos pave Urban IV.

1327
Cecco D'Ascoli, astrologilærer og astrolog for Hertugen af Firenze, bliver brændt på bålet for sin lære om, at Kristi historie er astrologisk.

1375
Chaucer, den første store engelske poet, bruger astrologiske henvisninger.
.


Efter Gutenberg

1400
Opfindelsen af bogtrykkeriet (1455 af Gutenberg) gør, at astrologiske optegnelser og skrifter oplagres i klostre, biblioteker og kongepaladser samt at de distribueres ud over Europa.

Der undervises i astrologi ved mange universiteter. De ideelle astrologiske tidspunkter fastsættes for særlige forehavender. Astrologer tjener ved de kongelige paladser i Frankrig, England, Italien og Østrig.

Luc Gauric tjener under paverne Julius II, Leo X, Clement VII og Paul III. Under pave Leo X støtter Vatikanet forskning og instruktion i astrologi. Astrologiske motiver optræder i indfattede glasvinduer i katedraler, på facader af offentlige bygninger, i fresker, i maler- og billedhuggerkunsten.

'Timernes Bog', som er rig på astrologiske illustrationer, dukker op i Frankrig og er skrevet med henblik på kongehus og aristokratie. Denne bog tiltrækker velhavende folk til astrologien. Den berømteste udgave er 'Tres Riches Heures' af Limburg.

1431
'Amicus Medicorum' af Jean Ganivet er standardværket for læger i de næste to århundreder, når de diagnosticerer og kurer sygdomme udfra astrologien.

1437
Ved univeritetet i Paris fastsættes de ideelle tider for blodskæring på astrologisk vis.

1450
Charles V i Frankrig er også astrolog. Pave Sixtus IV er den første af de store Astrolog-Paver. Skrifter af Oresme, Peter D'Ailly og Jean Gerson påviser, at astrologien er en gyldig del af videnskaberne.

1474
Den første efemeride 'AD XXXII Annos Futuros' af Regiomontanus (Johann Muller) trykkes i Nürnberg, anden udgave trykkes i Venedig.

1475
Famous Lorenzo Medici benytter astrologer.

1500
Leonardo da Vinci tegner illustrationer, som sammenkæder de astrologiske symboler i Zodiaken til kroppens dele og til det jordiske liv. Manuskripterne 'Mennesket' og 'Sphaera'. Boticelli maler det berømte 'Venus og Mars'.

1508
Luca Gaurico, forfatteren til 'Tractatus Astrologicus', udgiver værkerne 'Oratio de Inventoribus et Astrologiae Laudibus' , hvori han forsvarer den astrologiske prognose.

1510
Lucrezia Borgia udforsker den astrologiske filosofi sammen med astrologer og hendes far, pave Alexander VI.

1520
Den tyske kunstner Beham skaber graveringer, der viser planeternes funktioner.

1530
Den schweiziske læge Theophrastus Bombastus Paracelsus von Hohenheim (kendt som Paracelsus) bruger astrologien for at forstå menneskets sind og psyke.
. 

.

1. Oldtid
2. Romertid
3. Middelalder
4. Renaissance
5. Oplysningstid
 
6. Den nye tid
7. Verdenskrig I
8. Verdenskrig II
9. Amerika
10. Efterkrigstiden
11. IT-samfund
12. Fagastrologi
13. Globalisering

Opdateret 27/12/2017 - ret til ændringer forbeholdes

AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research