Forsknings- og videncenter for dansk
m2
TVG1
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Forskning

Amerikansk astrologi

1946
'The Cycles and Fortunes of Life' af Dane Rudhyar udkommer.

1947
'The Encyclopedia of Astrology ' af Nicholas de Vore, præsident for The Astrological Research Society.

1948
The Faculty of Astrological Studies stiftes af Julia Parker.

'A Stock Market Prediction' af Donald Bradley, udgives af Llewellyn.

1949
'Astrological Americana' af Ernest Grant udgives af AFA.

1950
Grant Lewi søsætter 'The Astrologer Magazine'.

'Esoteric Astrology' af Alice A. Bailey udkommer. Et værk, som senere kommer til at påvirke hele generationer af astrologer.

Michel and Francoise Gauquelin tester 25.000 horoskoper for berømte personer, hvor de benytter sig af moderne statistiske analysemetoder. Deres resultater er ikke i overensstemmelse med visse områder af den traditionelle astrologi, navnlig tegnlæren, men støtter en del ældre beskrivelser i forbindelse med planeterne og de fire hjørner i horoskopet.

1951
'An Introduction to Political Astrology' af Charles E.O.Carter udkommer.

'Astrology and the United States' af Howard Lewis indleder den strømning med speciel interesse i den astrologiske struktur i den supermagt, som opstår efter sejren i Anden Verdenskrig.

1952
'The Stars of Wars and Peace' af Louis de Wohl afslører brugen af astrologi i Hitlers styre og Ennglands regering under Verdenskrigen.

'Horoscopes of the U.S. Presidents' af Doris Chase Doane signalerer en stigende interesse i en særlig mundan astrologi.

'The Secret Destiny of America' af Manly P. Hall udgives.

'Graphic Astrology' af Ellen McCaffery udkommer.

1953
Andre Barbault bliver vicepræsident for det franske Centre International d'Astrologie frem til 1967.

'The Sabian Symbols' af Marc Edmund Jones udgives.

1955
Carl Gustav Jung's astrologicske essay 'Synchronicity, An Acausal Connecting Principle' udkommer og vender de akademiske sind hen mod astroloien. Jung havde undersøgt tusinder af horoskoper for gifte par for at førsøge at en traditionel astrologisk indikatore på et tilfredsstillende ægteskab.

1956
'Thirty Years Research' af Doris Chase Doane udgives af Church of Light.

1958
'Astrological Keywords' af Manly P. Hall præsenterer etn enestående ordbog med astrologiske nøgleord.

Charles A. Jayne grundlægger The Astrological Research Associates, som udgiver tidsskriftet 'In Search'. Han er også præsident for The Astrologers' Guild.

1959
'Fire Out of The Stone' af Dane Rudhyar udgives.

'Astro-Economics' af David Williams udgives af Llewellyn.

1960
'Astrology Today: A Socio-Psychological Survey' af Marcia Moore påbegynder en periode med en ny stil i de astrologiske skrifter. Den er meget æstetisk og alligevel avanceret og sammenhængende.

'Astrology Among the Greeks and Romans' af Franz Cumont udgives. Et standardværk om astrologi blandt historikere.

1961
Manly P. Hall's værk 'The Horoscopes of The United States of America' udgives.

'Astrology of Accidents' af Charles E. Carter udkommer.

'The Horoscope of Soviet Russia' er titlen på en forelæsning i The Philosophical Research Society.

1962
C.C. Zane's bog 'Mundane Astrology' udgives af Church of Light.

'Percepts in Mundane Astrology' af Frederic Van Norstrand udgives

1963
'Message of The Stars' af Max heindel udgives af The Rosicrucian Fellowshipi Oceanside, Californiaen.

1964
'Studies in Astrology '(4 bind) af Elman Bacher udgives af The Rosicrucian Fellowship.

Carl Gustav Jung's sidste værk 'Man and His Symbols' udkommer.

'Astrology' af L. MacNeice udkommer.

'Here And There In Astrology' af Ivy Jacobson udgives.
.

1. Oldtid
2. Romertid
3. Middelalder
4. Renaissance
5. Oplysningstid
 
6. Den nye tid
7. Verdenskrig I
8. Verdenskrig II
9. Amerika
10. Efterkrigstiden
11. IT-samfund
12. Fagastrologi
13. Globalisering

Opdateret 27/12/2017 - ret til ændringer forbeholdes

AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research