Forsknings- og videncenter for dansk
m2
TVG1
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Forskning

Den vestlige astrologis tidslinier
The timelines of western astrology

1

Oldtid

2

Romertid

3

Middelalder

4

Renæssance

5

Oplysningstid

6

Den nye tid

7

1. Verdenskrig

8

2. Verdenskrig

9

Amerika

10

Efterkrigstiden

11

Info-samfund

12

Fagastrologi

13

Globalisering

1

Antiquity

2

Roman period

3

Middle Ages

4

Renaisance

5

Enlightenment period

6

Modern times

7

Wold War I

8

World War II

9

America

10

Post War period

11

Information society

12

Special astrology

13

Globalization

octotropossh

Opdateret 10/01/2019 - ret til ændringer forbeholdes

AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research