m1
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research

Astrologen Irene Christensen
Dansk astrologis Grand Old Lady


Udstilling 2001
i anledning af 25-året for hendes død
Arrangør: Gilbert Tjørnum MDA
assisteret af Bent Mogensen
.

.

Irene Christensen mindes
.

Dansk astrologis grand old lady mindes ved en forårsudstilling på Astrologisk Museum. Museet er så heldigt stillet, at det kan trække på en af hendes nære medarbejdere gennem en årrække, museumsbestyrelsens formand, Gilbert Tjørnum, som skaber denne særudstilling.

Irene Christensens betydning for dansk astrologi i efterkrigsårene kan næppe overvurderes. Alle professionelle astrologer anerkender i dag, at hun fremstår som den første moderne astrolog herhjemme, helt uafhængig af lukkede loger og okkulte samfund. Hendes betydning for populærastrologiens udbredelse i det danske kulturrum er intet mindre end monumental. Udgivelsen af det første nummer af Stjernerne i oktober 1956 markerede et vendepunkt og satte en ny standard for, hvordan astrologi præsenteres i offentligheden.

Særudstllingen viser bl.a. dette første blad, der er på 44 sider og indeholder 18 interessante artikler. Altsammen til en pris af 1,25 kr. Desuden har udstillingen en yderligere seværdighed, nemlig 20 bind med samtlige numre af Stjernerne fra 1956 til 1976. Her findes mange artikler af Irene Christensen helt frem til februar 1976, hvor hun døde. Mange besøgende på museet har spurgt efter artikler af Irene Christensen. Nu er muligheden der for også at se dem.

Der findes næppe noget trykt magasin eller internettjeneste, der i dag ønsker at udkomme uden et horoskop, som de kollektive forudsigelser kaldes i folkemunde. Desuden findes næppe en person herhjemme, der ikke kender sit stjernetegn, som det individuelle soltegn gerne benævnes. Astrologi er med andre ord blevet folkekultur. Det er sandt, at andre skikkelser i efterkrigstiden også har bidraget mærkbart til denne udvikling, men set i historiens bakspejl rager Irene Christensen med sin meget store indsats gennem en lang årrække et hovede højere op.

Irene Christensen in memoriam

The memory of the grand old lady of modern astrology in Denmark is alive in the current exhibition on her work. The museum is lucky to be able to draw upon one of her close associates for many years, the chairman of the museums board, Gilbert Tjørnum. He is the chief creator of this exhibition.

Irene Christensens influence on danish astrology during the afterwar period can hardly be exaggerated. Every professional astrologer in this country acknowledges today that she stands out as the first modern astrologer, totally independant of secret lodges or occult societies. Her influence on popular astrology is no less than monumental. The publication of the first issue of 'Stjernerne' in october 1956 marked a turning point and set new standards for how astrology was to be presented to the public.

The memorial exhibition shows among other things this first astrology magazine. It has 44 pages in A5 format and contains astonishing 18 articles of interest and all to the price of 1,25 Dkr. Furthermore the exhibition displays the first 20 hard cover bound volumes of the magazine 'Stjernerne' going from 1956 to 1976, the year she died. Many articles from her own hand are found here, right up to february 1956, where she left us. Now it is possible to review this treasure.

Nowadays you will hardly be able to find a newsparer, a weekly or any other popular magazine that does not bring a 'horoscope' as the collective predictions are called colloquially. And hadly any persons are found.who does not know their sign of birth either. Astrology has in other words become popular culture in these years time. It may be true that other astrologers has contributed to this development, but Irene Christensen is in the eyes of history a head taller than the others through her work and dedication to 'the art'.

 

..

 Irene Christensen
 Tycho Brahe
IreneChristensen

Opdateret 27/12/2017 - ret til ændringer forbeholdes

logofb
AM2logo4x1 m1  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research