header-1
RESEARCH CENTRE FOR THE HISTORY
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
item1

Museumsforeningen
Association of the museum

NÅR FORANDRINGENS VINDE blæser, siger et gammelt ordsprog, så er der nogle der bygger læhegn, og andre der bygger vindmøller. Og en ny producent af 'vindenergi' har netop set dagens lys i dansk astrologi. En indbudt kreds af initiativrige personer stiftede en helt ny type forening, den 3. februar 1999, kl. 13.00 i Valby.

ASTROLOGISK MUSEUMSFORENING hedder den nye, som har det erklærede formål "at skabe et konkret og dokumenteret kendskab til det astrologiske fagområde, dets historiske baggrund og dets samfundsmæssige betydning". Og formand for den nye forening er ingen ringere end Gilbert Tjørnum, dansk astrologis nestor, æresmedlem i både Ekliptika og Astrologforeningen &emdash; og selv en stor samler.

MUSEUMSFORENINGEN vil ifølge vedtægterne stå bag opbygningen et Astrologisk Museum. Hvilket mere konkret vil sige autoritative danske samlinger af astrologiske effekter, tidsskrifter, bøger, lydbånd, videooptagelser, avisudklip etc. Dette arbejde har allerede været i gang i flere private regier, men i museet kan disse kræfter forenes. Sideløbende med indsamlingen af materiale, opbygges de nødvendige katalogiseringsværktøjer og databaser, så museet kan fungere som et moderne videncenter.

DET VIDERE PERSPEKTIV heri er, udover naturligvis at vedligeholde samlingerne, tillige at stille museets samlinger og katalogiserings- værktøjer til rådighed for forskningsarbejde. Astrologforeningen (DAF) etablerede i oktober sidste år et Forskningsudvalg, og der er naturligt indledt et både formelt og reelt samarbejde mellem udvalget og museet. Første produkt herfra er en referenceliste med over et hundrede akademiske artikler om astrologi fra hele verden. Listen fås ved indmeldelse i Museumsforeningen på tlf. 3645 0545.

ASTROLOGIMAGASINET HOROSKOPET vil, som supplement til de øvrige artikler og rubrikker, fremover fungere som organ for Museums- foreningen. Et abonnement på HOROSKOPET er derfor inkluderet i medlemskabet af den nye forening. Vi kan stolt notere os, at den faglige serie 'Skeptikernes hjørne' kan ses som forløberen for dette nye informative samarbejde, tillige med Sherlock Holmes-artiklerne med efterlysning af værdifuldt astrologisk materiale.

Velkommen til et spændende nyt kvartalsnummer af HOROSKOPET.

© 1999 Horoskopet

Opdateret 02/04/2018 - ret til ændringer forbeholdes

logofb
AM2logo header-1  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research