header-1
RESEARCH CENTRE FOR THE HISTORY
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
item1

Museum Astrologicum
Basic thoughts on the museum

Astrologisk Museum kan blive den nødvendige ramme om den historiske forskning herhjemme. Og det kan nås endnu, inden kilder tørrer ud og materiale går tabt
.
Der er et kendt mundheld, som vil vide, at et folk uden historie er et folk uden selvværd. Vi har brug for historiens rødder samt dens spejlbillede af, hvor vi er nået til i dag.
 
Vi kender alle de berømte udenlandske astrologer. Grækeren Ptolemæus og franskmanden Nostradamus samt Morinus, Placidus, Regiomontanus, Kepler og alle de andre store klassikere helt op til Alan Leo ved århundredskiftet. Og i nyere tid kender vi englænderne Carter, Mayo, Greene, Sasportas samt amerikanerne Arroyo, Hand, Cunningham og allc de andre nye klassikere i efterkrigsårenes moderne astrologi.
 
Alt dette hører naturligt sammen mcd vores forståelse af astrologien som fag og vores kultur som praktiserende astrologer her ved årtusindskiftet. Men hvad med vores selvforståelse som danske astrologer?
 
Danske astrologer

Vi ved så lidt om os selv. Astrologien har fyldt vores tid og opslugt vores opmærksomhed, men hvad med astrologerne? Hvem var disse menneskcr, af nogle kaldet galninge og af andre pionerer? Hvordan mødte de astrologien, hvem var deres lærere, og hvilket bidrag ydede de til vores astrologiske arv.
 
Den store beskrivelse af de danske astrologer efter Anden Verdenskrig med den vældige opblomstring i midten af 50'erne savner endnu sin forfatter og ville være en seriøs opgave for et astrologisk museum at forestå udforskningen og udgivelsen af - gerne med fondsstøtte. Vi kunne her undersøge navne som Wennerholm, Christensen, Dueholm og Szöllösi.
 
Beskrivelsen kunne indbefatte dannelsen af de astrologiske foreninger omkring 1980. Her er kredsen omkring Ekliptika med navne som Bernth og Schølin samt kredsen bag Sammenslutningen af Fagastrologer med Kirk, Borup og Thorscn som ledende figurer.
 
Man kunne blive ved. Den indiske astrologis placering i billedet med Wandald, Bhrigu Christensen og Blenkov som toneangivende. Indvandrerne Douglas, Duncan, Seagrief og Mann samt de esoteriske astrologer og dannelsen af de danske astrologiskoler ikke at forglemme.
Der er et vældigt stof at samle, ordne og gøre tilgængeligt.
 
Arkiverne i Det Kongelige Bibliotek trænger også til en 'støvsugning'. Måske ville der endda være basis for en beskrivelse af den første halvdel af dette århundrede med astrologerne i frimurerlogerne (Rosmon) og det teosofiske samfund (Hansen og Kastrup).
 
Og når vi nu har fat i dokumentcrne, så er de astrologiske tidsskrifter et helt kapitel for sig med rødder tilbage til det legendariske OM fra trediverne.
 
Endelig har vi stadig mulighed for at interviewe de ældre astrologer iblandt os endnu. Deres erindring om disse tider bør ikke gå tabt.

 

© 1997 Horoskopet

.

Opdateret 02/04/2018 - ret til ændringer forbeholdes

logofb
AM2logo header-1  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research