header-1
RESEARCH CENTRE FOR THE HISTORY
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research

Hvad kan astrologi bruges til ?
FAQ

Tilbage til oversigten

Først skulle vi måske lige ridse op, hvad den ikke kan bruges til.

For det første har vi som før nævnt en fri vilje, og astrologien kan derfor ikke bruges som en slags spådomskunst til skråsikre forudsigelser om livslængde m.v. Man kan heller ikke i horoskopet se, hvilket køn personen er - eller hvilket bevidsthedsmæssigt niveau vedkommende befinder sig på. Astrologen skal vide, om horoskopet er opstillet for en person, et kæledyr, en begivenhed eller noget helt andet for at kunne tyde det korrekt. I samme forbindelse bør det lige slås fast, at det, som i ugeblade og aviser bringes til torvs under den falske varebetegnelse »horoskoper«, næsten udelukkende er et bidrag til den almindelige underholdning.

Disse horoskopers udsagn er i bedste fald kun baseret på solens bevægelse på himlen. Der er ni andre himmellegemer at tage hensyn til i et rigtigt horoskop - foruden en række andre faktorer. Lidt betænkelighed må man dog også have ved de nu så almindelige computertydede horoskoper. Programmerne er endnu ikke tilstrækkeligt udviklede til at kunne afveje de mange tydningsfaktorer mod hinanden. Til gengæld er de prismæssigt overkommelige. De kan give en første introduktion til tydningen af et horoskop, men de må aldrig forveksles med den professionelle astrologs arbejde. Ofte kræves en god portion forhåndsviden for at få det fulde udbytte af et computertydet horoskop.

Man kunne sammenligne det at få stillet sit horoskop med at orientere sig på et søkort, før man stikker til søs. Når man skal navigere på livets »sejlads«, er et pålideligt »søkort« nødvendigt. det er den samme proces, der sker, når en astroog tyder et horosko for sin klient. I en given periode kan astrologen endda via det progressive horoskop se, om barometeret står på storm eller stille - for nu at blive i dette billedsprog. Men da vi har en fri vilje, fortæller hverken søkort eller barometerstand noget om vore reaktioner på disse naturforhold - eller hvor vi sejler hen.

At få tydet sit horoskop vil sige at få overblik over sine muligheder og sine begrænsninger. Dette kan sammenlignes med at få foræret en cykel med ti gear - hvilket dog ikke afskaffer bakkerne. Vi vil stadig vore vanskeligheder at tumle med, men for viden om, hvordan vi bruger vor cykelen mest hensigtsmæssigt. Det kan sætte os i stand til at forcere forhindringerne på den bedst mulige måde.

Astrologien er en perfekt viden, som kun begrænses af astrologernes mangel på faglig formåen. Gennem horoskopet har det enkelte menneske mulighed for at lære sig selv at kende i dybden. Der findes måske evner og anlæg, som tidligere ikke er blevet udviklet og udnyttet. Vi forhindres ofte i at bruge os selv fuldt ud på grund af diverse blokeringer og fortrængninger. En udlægning af horoskopet betyder for de fleste en intensivering af deres personlige udvikling.

Gennem selvforståelse løses problemer bedre og mere helhedsbetonet, hvilket igen leder til større ansvarlighed. Man begynder at se problemerne som udfordringer i stedet for som forhindringer. Ansvaret lægges ikke længere over på ydre faktorer såsom forældre, samfund eller miljø. Ansvaret for vores liv kan kun tilskrives os selv og vores egen funktion i samfundet, miljøet etc. Som ordsproget siger; »Det er ikke, hvordan man har det, men hvordan man ta'r det«. Dette indebærer en stillingtagen til, hvordan man kan ændre på sit liv i stedet for blot at blive »offer« for omstændighederne.

Astrologiens fundamentale opgave er at bidrage til at skabe ansvarlige, handlekraftige og selvstændige mennesker. Kort sagt, at give mennesker mulighed for at udvikle højere bevidsthed. Mulighederne for udvikling ses i horoskopet på spændingerne, som er en direkte forudsætning for vores udvikling. De omtales ofte som ugunstige, men her kan vi anlægge det modsatte synspunkt, at de er meget gunstige set i relation til den personlige udvikling.

Horoskoper med mange harmoniske indflydelser kan ligefrem virke som en sovepude. Udviklingen bliver her afhængig, af i hvor høj grad man evner at tage arbejdstøjet på - det nemmeste er jo være blot at lade stå til. Dette ville imidlertid være meget kortsynet, da det er den personlige indsats, der betinger udviklingen. I øvrigt har langt de fleste berømte personer et væld af spændinger i deres horoskoper. Netop deres evne til at tage imod livets udfordringer har medført, at de er nået så langt - dvs. anvendt deres muligheder positivt og konstruktivt.

Uddrag fra "Astrologiens Verden" af Karl Aage Jensen
Gyldendal 1989

Opdateret 16/12/2018 - ret til ændringer forbeholdes

logofb
AM2logo header-1  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research