header-1
RESEARCH CENTRE FOR THE HISTORY
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research

Er astrologi en videnskab ?
FAQ

Tilbage til oversigten

Følelsesladede diskussioner om astrologi er meget hyppige, fordi der endnu er så få mennesker, som har en reel viden om faget. Forhåbentlig vil dette billede ændre sig i de kommende år, hvor interessen for astrologi synes at være stigende. Af og til hører man mennesker afvise astrologien som det rene tankespind.

Men indtil videre har astrologer taget disse afvisninger ganske roligt, da de altid gives af folk, der ikke har gjort sig et mindstemål af ulejlighed for at sætte sig ind i emnet, inden de udtaler sig. Alle, som til dato har søgt at trænge ind i astrologiens mysterier, har fundet, at den er brugbar. Man kan her citere Isaac Newton, den engelske fysiker, der i Videnskabernes Selskab engang tilbageviste en kritik af astrologien med ordene:

»Min Herre, jeg har studeret dette emne
- det har De ikke!«.

 

Videnskab, kunst eller visdomslære ?

Astrologien er ikke en naturvidenskab, men en videnskabsfilosofi, der bygger på grundsætningen »Som foroven, således også forneden«. Der findes adskillige astrologiske områder, blandt andet psykologisk astrologi, som ikke kan eftervises videnskabeligt, men alene med psykologiske metoder.

Der findes uhyre få rent videnskabelige arbejder om emnet, men astrologien har bevist sin værdi i praksis. I øvrigt kan astrologien defineres som både en kunstart, en videnstradition og en visdomsvej. I sin udøvelse er horoskoptydning en vanskelig kunst, der indebærer både humanistiske og tekniske kundskaber - ganske som f.eks. lægefaget og arkitektfaget. Disse fag arbejder med fysiske teknikker, der skal anvendes under hensyntagen til det enkelte menneskes behov.

Derfor taler man også om "lægekunst" til forskel for f.eks. lægevidenskab. I astrologien er de astronomiske beregninger den tekniske del, som af astrologen tydes under hensyntagen til den enkelte klients situation. Astrologien betegnes også som en videnstradition, da der endnu er så få rent videnskabelige arbejder på området. Endelig betegnes astrologien som en visdomsvej, i og med at formålet er at sætte mennesker i stand til at finde mening og hensigt med deres liv.

Uddrag fra "Astrologiens Verden" af Karl Aage Jensen
Gyldendal 1989

Opdateret 16/12/2018 - ret til ændringer forbeholdes

logofb
AM2logo header-1  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research