header-1
RESEARCH CENTRE FOR THE HISTORY
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
item1

Informations-tjenesten
Public services of the museum

Den danske
Astropaedi

The Danish Astropaedia

Dansk astrologis historie med biografier samt ordbog over astrologiske fagudtryk.
Tryk på den første knap.

Den anden knap fører dig til tidslinier for astrologien:

Links til
internettet

News and publications

Museet 'Paulinske Samling' giver adgang (links) til vigtige og interessante hjemmesider om astrologi.

Tryk på knappen herunder for at se disse links:
 

Hyppigt stillede spørgsmål
FAQ

Museet giver svar på hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om astrologi , både prasktiske og filosofiske.

Tryk på knappen herunder for at få svar:

item1b4a item1b2a1
item1b3
item1b4

The museums 'Paulinian Collection' contains links tto astrological sites of interest

Press the buttons to see the links

The museum has answers to many FAQ on astrology, both practical and philosophical.

Press the buttons to see more.

The history of danish astrology including biographies and a dictionary of astrology

The first button is all in danish..

Press the second button to go to the timelines of astrology

item1b2

Become member

Opdateret 02/04/2018 - ret til ændringer forbeholdes

logofb
AM2logo header-1  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research  item1b1c item1b4